Termíny jednání rady města během letních měsíců

Jednání rady města se uskuteční:

10.06.2019

08.07.2019

22.07.2019

26.08.2019

09.09.2019