Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

platnost ustanovení:od 12. 06. 2019 do 23. 07. 2019
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
důvod:dopravní omezení a vyznačení částečné uzavírky silnice I/37 Velká Bíteš, ul. kpt. Jaroše v rámci reklamační opravy silnice I/37

 

 

 

pdfhlavní dokument ke stažení

pdfgrafická příloha I

pdfgrafická příloha II

pdfgrafická příloha III