Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace:II/602 a místní komunikace
v místě: v k.ú.: Velká Bíteš

termín:12.6.2019 – 23.7.2019
důvod:částečná uzavírka silnice I/37 kpt. Jaroše Velká Bíteš oprava komunikace - reklamace

 

 

 

pdfhlavní dokument ke stažení

pdfgrafická příloha I.

pdfgrafická příloha II.