Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Stanoveni mistni_upravy_provozu

stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/37 v km cca 145,200 – 145,480 Velká Bíteš, ul. Lánice, konkrétně od křižovatky silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před nemovitostí č. p. 45 až po křižovatku silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před budovou č. p. 40 v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto oznámení
důvod:dopravní omezení na silnici I/37 v souvislosti se změnou organizaci dopravy na místní komunikaci ul. Tyršova ve Velké Bíteši

 

 

 

pdfhlavní dokument ke stažení 206 KB

pdfgrafická příloha A ke stažení 1,79 MB

pdfgrafická příloha B ke stažení 1,17 MB