Slovo starosty 04/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

v samotném závěru předminulého měsíce, 25. února se uskutečnilo opakované únorové zasedání zastupitelstva města. Jsem rád, že toto jednání proběhlo ve většině případů projednávaných bodů v konstruktivním duchu všech zúčastněných zastupitelů. V případě avizovaného jednání a hlasování o zřízení služby SENIOR TAXI a dále odkupu objektu stávajícího staršího domku za druhou budovou radnice, které zapadá do dlouhodobé koncepce města na vytvoření tzv. „Bítešských dvorů“, byly v obou případech předložené návrhy usnesení většinou přítomných zastupitelů schváleny.

Výjimkou při zasedání bylo projednávání bodů rozpočtového opatření města a nových jednacích řádů finančního a kontrolního výboru, které byly předmětem rozsáhlejší diskuse. Nově přijaté znění řádů upřesňují proces vlastního průběhu výborů. Dávají navíc rovněž možnost každému z jeho členů, při obsahovém či procesním nepochopení pravomocí výboru některými z jeho dalších členů, kteří by následně prosazovali projednávání sporných bodů ve výboru, celou záležitost na nejbližším zasedání zastupitelstva předložit k jeho stanovisku. Samozřejmostí jednacích nových řádů je i jejich soulad s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

S postupem prací na revitalizaci základní školy v minulém měsíci jsem spokojen. Účast na posledním kontrolním dnu mne ujistila v tom, že revitalizaci stihneme tak, abychom získali dotaci. Debaty na kontrolních dnech jsou sice někdy vzrušenější, ale věcné. Znovu musím pochválit naše technické pracovníky na stavbě – Pavla Bednáře i Vladislava Donaťáka, zájmy města hájí naprosto skvěle.

Dopravní situace na Tyršově ulici už je neúnosná. Auta stojí u sokolovny i v širokém okolí polikliniky. Nejpozději od 1. května změníme dopravní značení následovně: od křižovatky Zahradní - Tyršova po SOŠ Jana Tiraye bude veden pouze jednosměrný provoz, stejný dopravní režim bude i od polikliniky k Lánicím. Jsem si vědom toho, že toto opatření vzbudí u řady občanů kritiku, ale děláme to proto, abychom vyřešili dlouhodobě problematickou dopravní situaci v předmětné ulici. Komunikace nemá dostatečnou šířku na to, aby mohla být obousměrná a ještě po jedné straně parkovala auta, jak je tomu teď. Řidiči parkováním jednoznačně porušují ustanovení zákona o silničním provozu.

V rámci úprav dopravního režimu bude střední obousměrnou část Tyršovy ulice od polikliniky k SOŠ monitorovat městská policie a bude postihovat neukázněné řidiče, parkující v tomto úseku.

Obava, že ubude míst k zaparkování se po změně dopravního režimu zcela jistě nenaplní. Parkování na komunikaci však dostane jasná pravidla a parkující dostanou možnost legálně zaparkovat v jednosměrných úsecích ulice Tyršova. Uvažujeme rovněž o rozšíření parkoviště u SOŠ na pozemcích, kde byla dřív prodejna potravin. Ve fázi projektu je navíc rekonstrukce ulice U Stadionu od polikliniky k bytovým domům SOK. V rámci projektu počítáme s parkovištěm za poliklinikou v okolí současného heliportu. V okamžiku, kdy bude dostavěno, vyhodnotíme, zda je jednosměrné omezení na Tyršově ulici nezbytné.

 

Ing. Milan Vlček, starosta města