Slovo starosty 03/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

v měsíci únoru se uskutečnily, i když neplánovaně, dvě zasedání zastupitelstva města. To první bylo svoláno na pondělí 11. února. Program zasedání byl obvyklým způsobem zveřejněn na úřední desce města a webu města. V programu neměly chybět jak majetkoprávní body, tak rozpočtové opatření, které v návaznosti na účetní výsledek hospodaření města za loňský rok, zpřesňuje příjmovou i výdajovou stránku aktuálního rozpočtu města a týká se mimo jiné i letošních plánovaných investičních akcí. Na zasedání měly být rovněž projednány a předloženy ke schválení novelizované jednací řády zastupitelstva, rady města a finančního a kontrolního výboru. Vlastní zasedání však trvalo pouhou čtvrthodinu. Mezi přítomnými 18 zastupiteli (z celkových 21) nedošlo totiž ke shodě na programu zasedání. Nepomohlo ani hlasování 9 přítomných zastupitelů koalice pro jeden z protinávrhů opozičních zastupitelů. Poté, co nebyly schváleny všechny navrhované varianty programu zasedání, včetně původního jsem ukončil zasedání. To je standardní řešení vzniklé situace. Kompletní zápis ze zastupitelstva je dostupný na webu města www.vbites.cz. Zastupitelé si sami musí sáhnout do vlastního svědomí, proč schválením alespoň jedné z navrhovaných variant programu vlastní zasedání zastupitelstva nepodpořili. Další zasedání zastupitelstva města s téměř totožným programem bylo svoláno na 25. února. S ohledem na uzávěrku Zpravodaje vás budu o průběhu tohoto jednání informovat v jeho příštím čísle. Z důležitých bodů programu bych však ještě zmínil dva, které jistě budou předmětem diskuse.

Prvním je otázka zavedení služby SENIORTAXI ve Velké Bíteši. Zastupitelstvo by mělo schválit částku 200 tis. Kč na jeho provoz v letošním roce. Služba byla již tématem předvolebních materiálů téměř všech volebních subjektů ve městě. Varianty řešení jsou navrhovány dvě. Buď bude službu zajišťovat profesionální taxislužba (obdobná služba v sousední Náměšti nad Oslavou toto město stojí měsíčně cca 15 tisíc Kč) nebo bychom, dle doporučení rady města pro tento účel využili stávajících možností bítešských Technických služeb. Podle vyjádření jednatele společnosti Ing. Pavla Gaizury technické služby mají k dispozici potřebné vozidlo a pro zajištění pozice řidiče předpokládá úpravu pracovní náplně stávajících pracovníků. Seniory bude tato služba stát symbolický poplatek 20 korun za jednu jízdu. Služba bude určena pro občany Velké Bíteše a místních částí nad 65 let a pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P (to znamená zvlášť těžké postižení a zvlášť těžké postižení s průvodcem – pozn. red.). Řidič ale nebude zajišťovat sociální služby doprovodu – tj. manipulaci s invalidním vozíkem, pomoc při nastupování a vystupování a podobně. Průvodce tělesně postiženého nebude za cestu platit. Půjde o službu, která je dotována z městského rozpočtu a primárně bude sloužit seniorům, aby se dostali k lékaři, na úřad nebo na hřbitov. Nepočítáme, že by cílem jízd bylo nakupování. Provoz předpokládáme od července, a to ráno od půl sedmé do půl deváté. Odpoledne pak mezi půl dvanáctou a půl druhou, ve výjimečných případech i déle. Jízdy si budou občané objednávat den dopředu. Abonenti se však nejdříve zaregistrují na dispečinku, kde se ověří jejich oprávnění a koupí si kartičku na pět nebo deset jízd. Řidič potom už nebude muset ani vybírat peníze, ani zjišťovat věk cestujícího.

Tím druhým bodem jistě bude odkup nemovitostí - pozemků pod obchvat a současně objektu stávajícího staršího domku za druhou budovou radnice - od jejich současného majitele. Koupě objektu zapadá do dlouhodobé koncepce města na vytvoření tzv. „Bítešských dvorů“. Jedná se o funkční prostor, který vznikne propojením dvorních traktů měšťanských domů na horní straně náměstí, které jsou ve vlastnictví města. Zde bude v budoucnu zrekonstruována a dostavěna mateřská škola se zahradou, vymezen prostor městské tržnice, koridory pro zásobování stávajících a nových obchodů a provozoven, připravena volná plocha využitelná pro kulturní využití, a to nejen pro hodové akce. Na tomto návrhu jsme pracovali už v minulém volebním období. Odborným konzultantem tohoto záměru je od počátku arch. Vlastimil Kunčík, který je veřejnosti znám svými projekty postupných úprav budov a prostranství za radnicí.

03 2019a

Revitalizace základní školy jede na plné obrátky. V současné době je dokončováno prolomení portálu hlavního vstupu z ulice Na Valech a ztužující věnec zdiva pod nastavovaným patrem na novější budově v ulici Za Školou. Jsou to jedny z posledních statických záležitostí, které v současnosti dodavatel stavby provádí. Následovat bude vyzdění nového patra a střecha. Na nejstarší budově se staví lešení, odsouhlasujeme poslední detaily budoucí fasády, jsou hotové makety prvků fasády, vzorky a šablony na vytahování liniových prvků omítek. Začíná se rodit nová „historická“ fasáda na straně ke kostelu a k náměstí Osvobození. Tato bude opět provedena zednickým způsobem. Všechny prvky, které byly v rámci pozdějších úprav z původní fasády necitlivě odstraněny, budou provedeny z betonových prvků a k fasádě řádně přikotveny. Římsy se budou vytahovat profilovanými šablonami. Naproti tomu fasáda dvorního traktu objektu bude provedena se zateplením jako sousední navazující budovy školy. Termín ukončení akce se nám díky změnám a vícepracím na stavbě posunuje přibližně na konec června. Stavba pokračuje za zvýšeného úsilí prováděcí firmy. Termín, zajišťující evropské dotace nesmí být ohrožen.

 

Ing. Milan Vlček, starosta města