Slovo starosty 12/18

Starosta2Vážení spoluobčané,

v pondělí 5. listopadu se bítešští zastupitelé sešli v kulturním domě na ustavujícím zasedání, během kterého volili starostu, místostarostku, členy rady města, finančního a kontrolního výboru. Na základě výsledků říjnových komunálních voleb a povolební písemné koaliční smlouvy jsem byl na základě hlasování pro nové volební období opětovně potvrzen ve funkci starosty města a na pozici uvolněné místostarostky města byla zvolena JUDr. Alena Malá (ODS). Zbývající sedmičlennou radu doplňují Zdeněk Řezáč a Alois Špaček (oba Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů), Ing. Josef Jelínek (ODS), MUDr. Jaroslav Štefek (SN pro město Velká Bíteš) a Jan Vrba (ČSSD). Za vaše hlasy a podporu, na základě kterých můžeme řídit a rozvíjet naše město v dalším čtyřletém období, bych vám jménem nové rady města chtěl upřímně poděkovat.

Kontrolní i finanční výbor má opět sedm členů (včetně předsedy), a to po jednom zástupci z každého volebního uskupení. Současně předsedové výborů mají při rozhodování stejný hlas, jako všichni ostatní členové. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Ondřej Machola, dalšími členy jsou Ing. Bohumil Hejtmánek, Jaroslav Hofmann, Bc. Ilona Kalová, Petr Vondrák, Ing. Lumír Kresta, CSc. a Ing. Tomáš Kučera. Kontrolnímu výboru předsedá Alois Špaček, dále byli zvoleni Petr David, Dana Jirglová, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Ing. Alois Koukola CSc., Mgr. Dagmar Macholová a Mgr. Aleš Koubek.

Nové zastupitelstvo nyní čeká první důležitý úkol, a to projednání a schválení rozpočtu města pro příští kalendářní rok na prosincovém zasedání. Návrh rozpočtu na rok 2019 dosahuje 224,8 milionů korun. Nejvíce prostředků z nového rozpočtu je určeno na revitalizaci základní školy (82 milionů), rozpočet ale obsahuje například i 8,1 milionů na nový hasičský vůz hasičské zásahové jednotky města (ten bude pořízen městem, jen pokud bude radnice úspěšná při přidělení dotace ve výši 3,6 mil. korun z evropských fondů) nebo náklady na opravu kanalizace, vodovodu a komunikace v Nové Čtvrti. S kompletním návrhem rozpočtu se mohou obyvatelé města seznámit na úřední desce města.

Práce na revitalizaci základní školy pokračují dle plánu. V nejbližší době se má snést střecha novější budovy v ulici Za Školou pro následnou nástavbu celého jednoho patra a připravovat nové průčelí objektu směrem do ulice Na Valech. Po této akci už přijdou na řadu řemeslné práce uvnitř školních budov. Revitalizace musí být kompletně dokončena pro zahájení školního roku v září 2019.

Na Babinci díky přízni počasí začátkem listopadu se podařilo nejen dokončit komunikace, ale i vydláždit chodníky a provést terénní úpravy. Osetí trávou necháme pochopitelně na jaro. Celou akci výstavby technické a dopravní infrastruktury pro nové stavební parcely hodnotím jako úspěšnou, a to proto, že všechny parcely s jedinou výjimkou máme prodány a jejich majitelé ve velké míře již připravují výstavbu svých novostaveb rodinných domů. Chtěl bych touto cestou poděkovat za výdrž nejen obyvatelům oblasti ulice Sadová, ale i všem ostatním, kteří byly výstavbou na Babinci v uplynulých letech dotčeni.

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám všem popřál klidný čas nadcházejícího adventu a pohodové prožití vánočních svátků a závěru roku 2018 v kruhu vašich nejbližších a přátel.

Ing. Milan Vlček, starosta města