Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 2/2018

  Zastupitelstvo radaMěstský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

    

   

   

   

  Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

  Doba konání: 03.12.2018 v 15:00 hodin

  Navržený program zasedání:

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu zasedání
  3. Zřízení osadních výborů v částech města
   1. Určení počtu členů osadních výborů
   2. Volba předsedů a dalších členů osadních výborů
  4. Delegování zástupců města na valné hromady:
   1. Lesního družstva svazu obcí s.r.o.
   2. Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
   3. Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
  5. Rozpočtová opatření č. 10/2018,11/2018 a 12/2018 schválená RM na vědomí
  6. Rozpočtové opatření č. 13/2018 ke schválení
  7. Plnění rozpočtu k 31.10.2018
  8. Účetní výkazy k 30.09.2018 na vědomí
  9. Úvěr na revitalizaci ZŠ Tišnovská 115
  10. Rozpočet města na rok 2019
  11. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020-2021
  12. Grantové programy na rok 2019
  13. Dotace z rozpočtu města
  14. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva
  15. Rozhodnutí o peněžitých plněních za výkon funkce členů výborů a komisí
  16. Zápis z jednání finančního výboru
  17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 139, p.č. 140 v k.ú. Košíkov
  18. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš
  19. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
  20. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
  21. Úplatný převod části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš
  22. Úplatný převod části pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velká Bíteš
  23. Úplatný převod pozemku p.č. 1397 a částí pozemků p.č. 1396, 1398 v k.ú. Velká Bíteš
  24. Směna pozemku p.č. 580/9 v k.ú. Velká Bíteš
  25. Dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
  26. Diskuze
  27. Závěr

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.