Slovo z radnice 11/18

Starosta2Vážení spoluobčané,

chtěl bych vám poděkovat za vaši účast v komunálních volbách, ze které je zřetelný váš zájem o město, jeho směřování a budoucí rozvoj. Na základě vašeho hlasování a celkových výsledků voleb se v pondělí 5. listopadu v kulturním domě uskuteční ustavující zasedání zastupitelstva města za účasti zvolených zástupců všech sedmi volebních subjektů. Jsem přesvědčen, že nová rada města včetně starosty a místostarosty, která vzejde z tohoto zasedání, naváže na uplynulé období osmi let intenzivního rozvoje města v oblasti investic a technické a dopravní infrastruktury města.

Na probíhající akci revitalizace objektů prvního stupně základní školy Tišnovská – Za Školou byl v uplynulém měsíci radou města schválen dodatek ke smlouvě s generálním dodavatelem stavby, který řeší věcné a tím pádem i finanční navýšení díla a z toho vyplývající změnu termínu realizace. Největší podíl na dodatku mají chybějící základy pod nově plánovaným dvoupodlažním přístavkem tělocvičny a nevyhovující stávající podlaha na první budově a nezbytné práce na statickém zajištění druhé budovy před její nástavbou. Jedná se o celkově 16 dílčích změn v objemu cca 1,6 mil. Kč. Uvedená záležitost však neovlivní zahájení školního roku 2019/2020 ve zrekonstruovaných prostorách školy ani výši předpokládané evropské dotace. V této souvislosti bych chtěl poděkovat za dosavadní perfektní práci Ing. Pavlu Bednářovi z majetkového odboru města i stavebnímu dozoru Ing. Vladislavu Donaťákovi, kteří během stavby nekompromisně hájí zájmy města jak po technické, tak po finanční stránce.

Na Babinci jsme se opět posunuli ke zdárnému konci. Termín 29. a 30. říjen byl určen pro asfaltování horní vrstvy vozovky, současně se však intenzivně dláždí chodníky a provádějí dokončovací práce. Definitivní terénní úpravy s ohledem na počasí proběhnou až na jaře.

V polovině října jsme podali prostřednictvím odborné firmy žádost o dotaci na plánovanou rekonstrukci a rozšíření mateřské školy na Masarykově náměstí. Stejným způsobem hodláme postupovat i v případě připravované rekonstrukce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, Tišnovská 116 a novostavby domova pro seniory v lokalitě U Stadionu.

Milan Vlček, starosta města