Slovo z radnice 05/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

v samém závěru dubna byly otevřeny obálky uchazečů s cenovými nabídkami na akci revitalizace základní školy Tišnovská – Za Školou. Nejnižší cenovou nabídku na zásadní a komplexní rekonstrukci nejstarších objektů školy ve výši dosahující 104 mil. Kč včetně DPH učinila společnost IMOS Brno, a.s.. S ohledem na předpokládanou dotaci ve výši cca 43 milionů Kč z evropských fondů, výběrová komise doporučila Radě města tuto nabídku využít. Rada města, která zasedala bezprostředně po skončení výběrového řízení, rozhodla o přidělení zakázky uvedenému uchazeči. Po skončení standardní odvolací lhůty, vyplývající z procesu výběrového řízení, vybranou společnost následně vedení města vyzve k uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavebních prací. Termín dokončení stavby je dle nabídky předpokládán na konci května příštího roku.

Do konce července by měly být opraveny poslední dva původní výtahy ve městských bytových domech U Stadionu č.p. 548c a 475c. Vítězem výběrového řízení na jejich rekonstrukci je firma Výtahy s.r.o. z Velkého Meziříčí. Výtahy v bytových domech U Stadionu mají zatím bezpečný provoz, nevyhovují však už současným normám a jsou již skoro na hranici své plánované životnosti. Proto jsme se je rozhodli vyměnit. Práce budou prováděny od poloviny května do konce července. V uvedených domech řešíme i první projekční návrhy revitalizace bytových jader. Nájemníci si budou moci v rámci revitalizace v koupelně vybrat mezi vanou a sprchovým koutem ve standardním provedení. V případě požadavku nadstandardního řešení budou s nájemníky dohodnuty individuální finanční podmínky rekonstrukce včetně jejich spoluúčasti. Realizaci plánujeme až od roku 2019, letos totiž soustřeďujeme veškeré síly na rekonstrukci základní školy.

Mezi ulicí Za uličkami a původními bytovými domy na Družstevní ulici byla zahájena realizace parkoviště pro obyvatele posledně vystavěného bytového domu společnosti SOK Třebíč. Navržené parkoviště dle projektu zabíhalo až ke starší zástavbě. Po dohodě s občany a vedením SOK byl rozsah parkoviště zmenšen, aby tak u původních domů zůstala část zeleně. Zbylá parkovací místa budou řešena městem a SOK v rámci dalších etap revitalizace sídliště U Stadionu. Stavbu parkoviště na pozemku města financuje společnost SOK. Po dokončení bude předána bezplatně k užívání městu. Bude se jednat o volné parkoviště, nebudou na něm vyhrazena místa pro konkrétní auta.

Na Babinci byly v průběhu dubna dokončeny poslední práce první etapy výstavby. V rámci druhé probíhající etapy se budeme snažit nutit dodavatele k lepší koordinaci realizace inženýrských sítí a vlastní stavby, než tomu bylo v první etapě. Díky souběžné realizaci staveb vedení EON a pokládky chrániček pro telefony a datové kabely, které neprováděl dodavatel stavby, došlo totiž v první etapě výstavby k určitému časovému skluzu v plánovaném harmonogramu. Dobu provádění výše uvedených inženýrských vedení ve druhé etapě proto chceme minimalizovat a dodržet předpokládané dokončení stavebních prací na Babinci na konci letošního roku.

Zastupitelstvo na dubnovém zasedání schválilo s jedinou výjimkou názvy pro nové ulice v lokalitě Babince. Byly prodlouženy ulice Sadová a Na Valech. Nově vznikly ulice Krátká a Na Babinci. Pojmenování poslední nové ulice, na kterém se zastupitelé neshodli, bude opět projednáno v červnu. Na zasedání byl schválen rovněž název nové ulice Lomená, která bude odbočovat naproti BDS z ulice Vlkovské ke dvěma novým bytovým domům.

Na stejném zasedání zastupitelstva byla mimo jiné schválena změna územního plánu č. 9, která pak do konce dubna nabyla právní moci. Změna se týkala především území pod náměstím mezi potokem Bítýška a ulicí Pod Hradbami. V současnosti stále ještě probíhající změna územního plánu č. 8 bude připravena k projednání a schválení zastupitelstvem na začátku srpna v případě mimořádného termínu zasedání zastupitelstva nebo v říjnu na jeho řádném zasedání.

S potěšením kvituji, že se Bíteš i okolní region probudil a lidé mají zájem v našem městě stavět rodinné domy. Pozemků však začíná být pomalu znovu nedostatek. Chci požádat občany, kteří na svých pozemcích nepřipravují vlastní výstavbu a mají zájem své pozemky pouze prodat, aby o tom vážně uvažovali. Připravujeme totiž v současnosti nový územní plán města a odbor životního prostředí Krajského úřadu v souladu se státní strategií ochrany půdního fondu nesouhlasí s dalším záborem orné půdy kolem Velké Bíteše. Požaduje vyřazení ploch, na kterých se pět let nepřipravuje výstavba domů, z ploch stavebních pozemků. V novém územním plánu proto budeme hledat a přidávat plochy, které jsou reálně zastavitelné a vyřazovat ty, na kterých jejich majitelé nepřipravují žádný stavební záměr.

Milan Vlček, starosta města