Slovo z radnice 04/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

měsíc duben bude rozhodujícím obdobím pro projekt revitalizace Základní školy, u kterého pracujeme již od konce roku 2016 na přípravě jeho realizace v období 2018 – 2019 za přispění evropských dotací. V polovině měsíce bude dokončeno opakované výběrové řízení na dodavatele stavby. Na základě cenových nabídek uchazečů o tuto zakázku, s předpokládaným stavebním rozpočtem cca 102 mil. Kč a příslibem dotací ve výši cca 40 mil. Kč., bude rozhodnuto o dalším postupu. Pokud budou nabídky a tím pádem i finanční spolupodíl města na celé akci, stejně jako v případě prvního řízení výrazně vyšší, než námi předpokládaná cena, jsme připraveni je opět odmítnout. Máme připravenu krizovou variantu, u které bychom rozložili projekt na několik etap. První etapa by se týkala historické budovy, kde předpokládáme cenu její rekonstrukce ve výši přibližně čtyřicet milionů korun.

V dubnu bude rovněž dokončena výstavba první části technické a dopravní infrastruktury pro novostavby rodinných domů obytného souboru Babinec. Na druhé části se od loňska intenzivně pracuje a předpokládané dokončení prací v závěru letošního roku dá následně možnost majitelům stavebních pozemků bez komplikací realizovat jejich novostavby.

Na dubnovém zasedání zastupitelstva města by kromě dokončení procesu změny č. 9 územního plánu města mělo být projednáno i pořízení změny č. 10 téhož územního plánu. Je faktem, že město již v loňském roce zahájilo proces přípravy nového územního plánu. Podle všech reálných předpokladů však tento proces bude ukončen na přelomu let 2019 – 2020. Podle zákona měly být nové územní plány všech obcí hotové do roku 2020. Poslední zákonná úprava, ale tento termín posunula o dva roky. Nechceme zbytečně otálet se zapracováním aktuálně potřebných záměrů města, případně občanů, do územního plánu až v roce 2020, proto se rada města rozhodla, že zastupitelstvu předloží návrh další dílčí změny územního plánu. Občané mají možnost své případné podněty na změnu územního plánu podat do 27. 4. 2018 na adresu odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu. Pokud nebude následně rozhodnuto o jejich zařazení do změny č. 10, budou předány k posouzení možnosti jejich zapracování do probíhajícího nového územního plánu města.

Na konci minulého měsíce jsme zahájili první kroky pro rozšíření kapacity parkování na sídlišti U Stadionu. Do konce měsíce bylo nutno bohužel v této souvislosti provést odstranění několika vzrostlých stromů v této oblasti. Následovat bude dočasné zpevnění pěti lokálních úseků veřejných ploch v sídlišti a tím vytvoření možnosti parkování pro přibližně 40 automobilů. Celková revitalizace sídliště bude pak do poloviny roku představena veřejnosti na veřejném jednání v kulturním domě.

Milan Vlček, starosta města