Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 23/2018

  Zastupitelstvo radaMěstský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

   

  Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

  Doba konání: 09. 04. 2018 v 17:00 hodin

  Program zasedání:

   

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu zasedání
  3. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2018
  4. Rozpočtové opatření č. 2/2018
  5. Dotace z grantového programu
  6. Závěrečný účet města za rok 2017
  7. Účetní závěrka města k 31. 12. 2017
  8. Zápis z finančního výboru
  9. Vydání Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš
  10. Směna části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš
  11. Směna pozemku p.č. 466 v k.ú. Košíkov
  12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 41, 43 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše
  13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4442 v k.ú. Velká Bíteš
  14. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4473/1 v k.ú. Velká Bíteš
  15. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/88 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
  16. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš
  17. Souhlas s dispoziční změnou společných prostor v domě U Stadionu 275, Velká Bíteš
  18. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
  19. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
  20. Diskuze
  21. Závěr

   

  Ve Velké Bíteši dne 29. 03. 2018

   

  Ing. Milan Vlček

  starosta města

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.