Slovo z radnice 02/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

máme úspěšně za sebou zahájení letošní plesové sezóny, kterého se zhostil opět po roce reprezentační městský ples. S výsledkem jsem spokojen. Předtančení, hudba a cimbálová muzika byly návštěvníky plesu kladně přijaty. Příjemným překvapením bylo rovněž vystoupení hostů plesu – zpěváka Jakuba Smolíka a mladé bítešské zpěvačky Katky Vrzalové. Navíc nádherná květinová výzdoba, ozvučení i nasvícení byla opět dílem Bítešáků. Kulturní dům nebyl zcela vyprodán – ty, kteří se ostýchali letos přijít, mohu upozornit, že přišli kromě kvalitního programu i o vynikající vína Jana Plačka z Moravských Bránic. Potvrdilo se, že městský ples je plesem pro všechny generace, neboť jsem zde viděl jak mladé tanečníky, tak seniory, kteří se dobře a aktivně bavili. Rovněž je pak místem, kde jsem měl společně s moderátorem večera Karlem Hegnerem příležitost, ocenit další z osobností Velké Bíteše za jejich práci pro město.

V uplynulém měsíci jsme s očekáváním vyhlíželi konec výběrového řízení na dodavatele akce rekonstrukce základní školy. Bylo totiž dokončeno dvoukolové výběrové řízení na revitalizaci budov prvního stupně této školy. Bohužel všichni tři účastníci druhého kola, kteří splnili kvalifikační podmínky a předložili cenové nabídky, ocenili stavební práce vyšší cenou, než byla námi stanovena v podmínkách soutěže. Soutěž proto byla zrušena a bude vyhlášena znovu. Situace na stavebním trhu se změnila, firmy dnes odmítají výrazně slevit, proto uvidíme, jak dopadne následující kolo výběrového řízení. V případě, že by se nám nepodařilo vysoutěžit prováděcí firmu, budeme muset projekt rozložit na několik následujících let. Projekt je velmi rozsáhlý a komplexní, je vizí pro další desetiletí, jednoznačně má smysl jej realizovat. Navíc aktuálně máme potvrzeno, že už nebude vypsána znovu další obdobná avizovaná dotační výzva z evropských fondů a veškeré práce by tak bylo nutné financovat výhradně z městského rozpočtu. Do nového zadání soutěže aktualizujeme projektové náklady na úroveň roku 2018. Celkový rozsah stavby je velmi náročný, časový harmonogram napjatý a prostor zařízení staveniště omezený na stávající školní dvůr. I tak stále však věřím, že najdeme úspěšně prováděcí firmu, která bude vyhovovat podmínkám výstavby, zejména těm finančním.

Výstavba inženýrských sítí a komunikací na Babinci pokračuje tak, aby podle předpokladů byla letos celá oblast připravena pro stavebníky k výstavbě přibližně 70 nových rodinných domů.

V první etapě akce se vyskytla řada problémů, zejména pak u vstupu, na přívodním vodovodu a při bourání základů objektu bývalé kotelny školy. Dalším problémem byla i nemožnost provádění určitých stavebních prací v zimním nevhodném technologickém období. Posunutí termínu dokončení první etapy z února na duben proto za těchto podmínek nepovažujeme za zásadní problém. Důležitější pro nás je kvalita prací na zbývajících chodnících, veřejném osvětlení a úpravách veřejných ploch. Práce na druhé etapě akce lokality Babinec byly zahájeny v lednu, a to s jejich předpokládaným dokončením na konci letošního září.

Během ledna se uskutečnily pracovní schůzky za účelem dořešení technického zadání projektů rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v částech ulic Lánice – Jihlavská, U Stadionu, Za Školou a Sadová. Ke dvěma posledním jednáním byli přizváni i občané části uvedených ulic, neboť v těchto případech se kromě technického řešení rekonstrukce komunikace projednávalo i více variant řešení v závislosti na případném odkupu soukromých pozemků, potřebných pro navrhovaná řešení.

V průběhu roku očekáváme další postup při projednávání probíhajících dílčích změn územního plánu města. Změna územního plánu č. 9 bude pravděpodobně schválena do poloviny letošního roku, změna č. 8 pak v červenci nebo srpnu. Na přelomu roku navíc ještě předpokládáme schválení nového územního plánu města Velké Bíteše, který byl iniciován zákonným požadavkem státu na provedení nových územních plánů ve městech a obcích celé České republiky.

Milan Vlček, starosta města