Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: max. 60 dnů v období: 1.4. 2018 – 31.3.2019
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění
prací na komunikaci

pdfPrůvodní dopis PDF411.22 KB

pdfGrafická příloha PDF 631.64 KB

pdfStanovisko PDF626.61 KB