Slovo z radnice 12/17

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

dne 6. listopadu obdržela bítešská radnice dlouho očekávanou zprávu o přiznání druhé – hlavní dotace ze dvou dotací na revitalizaci objektů Základní školy Tišnovská – Za Školou, o které bylo na počátku roku požádáno. Po předchozím potvrzení první dotace na zateplení těchto objektů tím byla vyjasněna otázka financování celé akce a tato mohla postoupit do své závěrečné předrealizační fáze. V současné době proto již běží druhé kolo výběrového řízení na vlastní stavbu. Vybráno by mělo být krátce po Novém roce, přičemž stavební práce začnou v nejbližším možném termínu po dokončení řízení a uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem stavby. Dokončení rekonstrukce školy a její zprovoznění předpokládáme do konce června 2019. Vizualizaci rekonstruovaného objektu si může veřejnost již nyní prohlédnout na webových stránkách města www.vbites.cz.

V pondělí 13. listopadu se uskutečnil seminář zastupitelstva, věnovaný rozpočtu města na příští rok. Zastupitelé se na semináři shodli na základních položkách navrženého rozpočtu, což je nezbytný předpoklad pro jeho schválení. Delší diskuse byla věnována otázce zachování či zrušení lékařské pohotovosti na poliklinice. Pohotovost je v současnosti ekonomicky náročná, má omezenou provozní dobu a je problém zajistit lékaře, kteří by ji zajišťovali. Jsme jediným městem v širokém okolí, kde dosud pohotovost funguje. Z Velkého Meziříčí se například jezdí na pohotovost do nemocnice Mostiště, ze Žďáru pak do novoměstské nemocnice. Situace se navíc ve městě od doby, kdy se naposled o pohotovosti v Bíteši vážně jednalo, změnila. U dálnice D1 přibyla stanice rychlé záchranné pomoci. K pacientům vyrážejí v případě potřeby i osádky záchranek z Velkého Meziříčí či Náměště nad Oslavou. Podle analýzy, kterou předložil vedoucí polikliniky MUDr. Horek, byla poměrně velká část ošetřených pacientů na pohotovosti mimobítešských. V případě zdravotních obtíží to tedy, v případě zrušení pohotovosti, v budoucnu znamená jedno. Nebát či nestydět se zavolat na veřejně známá telefonní čísla 155 nebo 112. Zde se každému volajícímu dostane odpovídající ho zdravotního řešení jeho problému. Na řádném zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo po uvedeném semináři, byl projednán a schválen prodej dalších pozemků na Babinci. V této lokalitě již zbývá posledních šest pozemků. Zastupitelé rovněž schválili výkup dalších pozemků pro severozápadní obchvat města či úvěry, potřebné na rekonstrukci školy a na dofinancování druhé etapy Babince.

Po přípravě rozpočtu musím konstatovat, že investičních záměrů máme víc, než prostředků na jejich realizaci. I když nám nahrává vyšší příjem díky novému státnímu přerozdělení daní, na druhé straně jsou rušeny některé avízované dotační programy, protože úředníci na ministerstvech usoudili, že obce mají peněz dost. Z tohoto důvodu jsme například pozastavili přípravu rekonstrukce mateřské školky na Masarykově náměstí, protože plánovaný dotační program byl těsně před termínem vyhlášení zrušen. Máme nyní projekt i stavební povolení. Budeme tak v budoucnu hlídat vyhlašované dotační výzvy pro tuto oblast investic, neboť financování této akce pouze z rozpočtu města je v současnosti nereálné. Navíc další náklady z rozpočtu spolkne zajištění nového zákona na ochranu osobních údajů. Máme rovněž potvrzeno, že v budoucnu nebudou smět naši zaměstnanci vykonávat stavební dozor ani na menších akcích města, a to pro nás znamená další náklady na externí autorizovaný dozor na plánovaných stavbách. Takových drobných zákonných úprav nenápadně přibývá.

V rozpočtu následujícího roku pokračujeme ve stávajícím systému financování místních částí města. Tyto dostanou příslušné finanční prostředky a je na osadních výborech, aby určily priority pro jednotlivé obce. Nevyčerpané prostředky v kalendářním roce zůstanou v každé obci k dispozici pro další období.

Na konci října byla dokončena a zprůjezdněna nová komunikace v Lánicích a Masarykově náměstí od „Méta“ po Kostelní ulici. V listopadu pak stavební práce byly zkompletovány dokončením chodníků, parkovišť a nového veřejného osvětlení. Na výsledek převládají kladná hodnocení. Již po zaasfaltování se vytratili kritici a přibylo těch, kteří chválí. V případě této akce patří poděkování nejen majetkovému odboru města za organizaci stavebních prací a stavební firmě EUROVIA, která dílo provedla, ale zejména vám Bítešákům, kteří jste akceptovali poměrně náročný rozsah stavby, v tak krátkém období se všemi problémy, které stavba přinesla.

V listopadu jsme svolali první jednání o využití nově nabytých pozemků v lokalitě U Stadionu, jejichž koupi schválilo říjnové zastupitelstvo. Primární účel je jasný – vybudování domova pro seniory. Připravujeme materiály o plánované podobě této oblasti a zamýšleného objektu, abychom je mohli následně předložit Kraji Vysočina, a ten je zahrnul do dalších svých plánů sociálních služeb. Rok 2018 tak bude pro nás rokem projektování tohoto záměru.

V parčíku před základní školou na ulici Tišnovská, na místě bývalé hasičky, byla instalována ve spolupráci s firmou E.ON „chytrá“ lavička, kde si můžete dobít svůj mobilní telefon. Kromě toho plánujeme ve spolupráci s touto energetickou společností osazení dobíjecí stanici pro elektrokola či automobily na náměstí u spořitelny. Naplňuje se tím naše vzájemné memorandum o zapojení našeho města do programu SMART CITY.

Milan Vlček, starosta města