Výběrové řízení - ředitel ICKK

Rada města Velká Bíteš vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 433 81 154

Charakteristika pozice: zajištění činnosti příspěvkové organizace, tj. zejména

 • zabezpečování a organizování kulturní činnosti ve městě
 • organizování společenských zábav a večerů
 • pořádání besed, výstav a zájezdů
 • zajišťování vzdělávacích kurzů a školení
 • pořádání zábavných a vlastivědných akcí pro děti
 • organizování „ Bítešské pouti“ a „ Bítešských hodů“
 • zabezpečování kulturních a informačních služeb
 • vydávání zpravodaje města
 • propagační služby
 • spolupráce s místními organizacemi v kulturní a výchovné činnosti
 • zastupování města v orgánech turistické destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.

 

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • samostatnost, aktivní přístup
 • organizační schopnosti
 • časová flexibilita
 • morální a trestní bezúhonnost

 

Výhodou:

 • praxe v oboru činnosti příspěvkové organizace
 • praxe na vedoucí pozici
 • aktivní působení na pozici pracovníka kulturního zařízení či instituce nebo aktivní

 

Platové podmínky: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

 

Nástup: dle dohody

 

Termín odevzdání přihlášky: do 16.11.2017 do 11:00 hodin

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní spojení (telefon, e-mail)
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
 • předpisů

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • koncepce činnosti příspěvkové organizace
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Uchazeč doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů poštou nebo osobně na podatelnu na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – ředitel ICKK“. Bližší informace podá Ing. Milan Vlček, tel. 566 789 112, e-mail milan.vlcek@vbites.cz.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

pdfOriginál dokumentu ke stažení v PDF628.79 KB