Pokračování prodeje pozemků na Babinci

- pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 (č. 1)

- pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 (č. 2)

- pozemek p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 (č. 3)

- pozemek p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 (č. 4)

- pozemek p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 (č. 5) 

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

23-10-2017a

 

Podrobnější informace jsou zveřejněny na www.velkabites.cz (úřední deska).