Slovo z radnice 10/17

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

I když letošní bítešské hody jsou již za námi, příjemné dojmy a kladné hodnocení organizace a průběhu prakticky všech částí programu ve většině z nás jistě stále ještě přetrvávají. Poděkování všem organizátorům, zejména pak pracovníkům bítešského klubu kultury a všem aktérům hodů je jistě na místě. Během hodů jsem v našem městě přivítal návštěvu delegace z družebního města Hanušovce nad Topľou, v čele s přednostou městského úřadu Ing. Miroslavem Benčou. Hosty byli též členové souboru Vargovčan a ĽH Dzugasovci, kteří nás opět po třech letech příjemně potěšili hudbou a tancem v sobotu nejen na hodovém podiu, ale poté i na večerním společném „Česko – slovenském večeru s folklorem“ v kulturním domě. Program tradičních hodů letos navíc obohatilo slavnostní otevření nového náměstíčka za technickými službami a radnicí. Dvouhodinový kulturní program začal na hodovou středu bezprostředně po postavení máje. Pro mě byla milým překvapením jak vysoká účast občanů – většina z nich vydržela po celou délku programu, tak nadšení organizátorů – především Ivety Božkové ze svatebního salónu, úspěšně spolupracovaly též technické služby. Děkuji tedy nejen jim, ale všem účinkujícím, zvlášť souborům ZUŠ pod vedením pana ředitele Kratochvíla.

V následujících podzimních týdnech budeme netrpělivě čekat na zprávu o případném přidělení dotace pro základní školu. O dotaci z evropských fondů na celkovou rekonstrukci objektů školy Tišnovská – Za Školou je sice požádáno, avšak poskytovatel dotace zatím nerozhodl o financování jednotlivých projektů z dotační výzvy. Náš projekt je velkého rozsahu, zahrnuje obě budovy prvního stupně základní školy i spojovací krček s jídelnou a kuchyní. Je nutné, aby se jedna budova rekonstruovala v jednom školním roce, druhá v druhém a střední část během prázdnin. V návrhu harmonogramu jsou minimální rezervy, potřebujeme, aby stavba byla zahájena nejpozději do poloviny listopadu. Je nutné ještě před tím dokončit výběrové řízení, vybrat firmu a uzavřít smlouvu s tímto dodavatelem. Nicméně rozhodující pro start celé akce bude přiznání dotace.

V měsíci říjnu budeme pokračovat ve stavební činnosti u řady akcí, kterými postupně měníme tvář našeho města. Budou jimi zejména pokračování budování inženýrských sítí a komunikací pro nové stavební parcely na Babinci, oprava poslední části hřbitovní zdi u kostela, rekonstrukce Lánic od Masarykova náměstí nebo dokončení chodníků a nové křižovatky v Nové Čtvrti u ulice Tišnovské. Poslední dvě silniční stavby by pak měly být zprovozněny pro dopravu již na konci října.

Milan Vlček, starosta města