Systém parkování na náměstí

Rada města vydala nařízení města Velká Bíteš č. 2/2017 o parkování, které nabyde účinnosti dne 01.11.2017.

Změna oproti stávajícímu systému parkování v centru města bude spočívat v nově vymezené oblasti parkování, v úpravě cenových hladin a možnosti placení dlouhodobého parkování.

Ze zpoplatněných částí bude vyjmuta ulice Lánice. Na Masarykově náměstí, části ulice Kostelní a části ulice Hrnčířská, bude i nadále umožněno krátkodobé parkování za použití parkovacích kotoučů, přičemž tato oblast bude vymezena dopravní značkou.

Cena parkování převyšujícího dvě hodiny v době od pondělí do pátku od 07:00 do 17:00 hod bude nově stanovena na 100 Kč.

Parkování v tomto případě bude řidičům umožněno po zakoupení parkovací karty (v současné době již využíváno) a nově bude také možné zaplatit formou SMS, načež bude řidiči doručen virtuální parkovací lístek přímo do mobilního telefonu pro předmětnou registrační značku.

Veškeré změny budou platné od 01.11.2017. Více informací o platbě pomocí SMS najdete na informačních tabulích, na webových stránkách města a v nařízení o parkování.