Slovo z radnice 09/17

Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
 

rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku je téměř za námi. Podle harmonogramu byla ke konci srpna zprůjezdněna tato zrekonstruovaná státní silnice I/37. Zbývající dokončení úprav veřejných ploch a chodníků, zejména pak v úseku mezi mateřskou školou a „Métem“, však bude probíhat ještě během září a října. Proto prosím s ohledem na zajištění vaší bezpečnosti, o zvýšenou pozornost při průchodu nebo průjezdu uvedeným úsekem Lánic.

Od počátku minulého měsíce začala rekonstrukce dalšího úseku komunikace Lánic od „Méta“ až k náměstí, která je realizovaná ve spolupráci města, Kraje Vysočina a SVK Žďársko. Průběh stavby byl v samém závěru července v kulturním domě opakovaně projednán s občany, mající dům či provozovnu v uvedeném úseku, tak, aby byly vyjasněny všechny podrobnosti vlastního průběhu rekonstrukce, ale i případné nutné úpravy přípojek inženýrských sítí k jednotlivým nemovitostem. Stavební práce této akce budou trvat do konce října, tedy bohužel i přes období hodů. Kvůli tomu nebudou v letošním roce v Lánicích, ani jinde kolem náměstí umísťovány prodejní stánky s oblečením, obuví, nádobím a dalšími tržními výrobky obdobného charakteru. Naproti tomu stánky řemeslné a živnostenské, které svými produkty a výrobky dotvářejí místní hody, budou letos umístěny opět přímo na náměstí.

Jsem potěšen, že náš Klub kultury ve spolupráci s Krajem Vysočina již čtvrtým rokem za sebou organizuje Letní školu seniorů. Zájem seniorů již při prvním ročníku předčil nejen naše očekávání, ale i kapacitu přísálí kulturního domu, ve kterém jsou jednotlivé přednášky uskutečňovány. Loňský i letošní běh tak byly již dopředu s velkým předstihem zájemci o tuto velmi zajímavou a přínosnou aktivitu Kraje obsazeny. Společenský život obyvatel v našem městě je poměrně bohatý. Velkou měrou se na něm podílí i aktivní skupiny seniorů, kteří k sobě přitahují svoje vrstevníky. Nejviditelnější jsou pak aktivity místního Seniorklubu a místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. Jejich přednášky, zájezdy, výlety, výstavy a další činnosti dnes patří již mezi pravidelné a nejnavštěvovanější akce ve městě. Podpora činnosti těchto skupin městem, a to jak finanční či materiální včetně poskytování zázemí akcím těchto spolků, je pro nás naprosto jednoznačná. Oblastí, ve které má město ve vztahu k seniorům stále ještě dluh, je existence odpovídajícího Domova důchodců či obdobného zařízení města pro nejstarší spoluobčany. V současnosti zatím malý domov pro cca 25 klientů máme umístěný přímo v objektu městské polikliniky. Našim přáním je nalezení řešení, které by Domovu důchodců dalo nejen definitivní lokalitu pro jeho umístění, ale i reálný časový plán k jeho realizaci. V tomto smyslu přijala rada města prohlášení o podpoře výstavby Domova důchodců ve městě a ve spolupráci s majetkovým odborem intenzívně pracuje na nalezení reálné lokality pro jeho budoucí výstavbu.

Máme před sebou všichni po roce opět Bítešské hody. V letošním bohatém programu si zejména během od pátečního odpoledne do nedělního podvečera, přijdou i letos na své příznivci moderní hudby, dechovky, cimbálových muzik i folkloru. Nenechte si proto ujít například páteční narozeninový koncert zpěváka Petra Bende s jeho hosty. Kapelu, se kterou koncertuje již třináct roků v nezměněné sestavě, doplní jeho velký dechový Big Band. Jako své hosty si pozval legendu skupiny YoYo Band Richarda Tesaříka, zpěváka skupiny Burma Jones Bohouše Josefa, hitmakera Ivana Hlase a zpěváka kapely Kamelot Romana Horkého.

Folklor v podání domácích i hostujících souborů se představí během celého sobotního odpoledne 9. září již popatnácté v rámci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“. Hostem festivalu bude slovenský folklorní soubor Vargovčan z našeho družebního města Hanušovce nad Topľou. Po folkloru přivítáme slovenskou kapelu R2 Brothers, která přinese jedinečné propojení cimbálu, houslí a pop-rockového stylu. V závěru sobotního hodového večera nám předvede swing a jazz v nezaměnitelném podání Vojenská hudba Olomouc. Novinkou v programu hodů je sobotní společenský večer pro veřejnost v kulturním domě „Česko – Slovenský večer s folklorem“, ve kterém k tanci a poslechu budou hrát cimbálová muzika souboru Vargovčan a houslová muzika národopisného souboru Bítešan. To vše za podpory členů obou družebních folklorních souborů.

V neděli 10. září proběhne již tradiční krojovaný průvod městem za účasti dechové hudby Lesanka, Muzikanti Ladislava Prudíka a historického šermu Taranis a následný odpolední program na Masarykově náměstí na podiu pod májí, ve kterém hlavní úlohu mají rychtář s rychtářkou, bítešská chasa, písař, konšelé, hodoví policajti a cikáni.

Příjemně strávené chvilky při programu určitě nezapomeňte završit dobrým jídlem a pitím v hodových sklípcích a mázhauzech nebo ve vyhlášeném rybářském klípku u hodové porce bítešského kapra. Kompletní program můžete najít na webu: http://www.bitessko.com/program-hodu-2017.

Milan Vlček, starosta města