Prodej pozemků na Babinci - II. etapa

Prodej pozemků na Babinci

Město Velká Bíteš bude na podzim letošního roku pokračovat v prodeji stavebních pozemků v lokalitě Babinec.

Bude se jednat o prodej následujících pozemků:

- pozemek p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/88 orná půda o výměře cca 1520 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1444 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1136 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 780 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

 

za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (bíle označený pozemek),

- pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/172 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

 

za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (červeně označené pozemky),

- pozemek p.č. 2539/166 orná půda o výměře 813 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/168 orná půda o výměře 933 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/153 orná půda o výměře 724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/152 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

 

za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (modře označené pozemky).

Podmínkou pro přijetí cenové nabídky kupní ceny je složení kauce ve výši 50.000,- Kč. Kauce musí být v plné výši připsána na účet č. 19-1726751/0100, VS: 3111 nejpozději v den ukončení příjmu nabídek kupní ceny (termín bude upřesněn ve zveřejněném záměru prodeje pozemků).

V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí každého pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku.

17 07 2017b