Slovo z radnice 07-08/17

Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
 

rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích, a to od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku postupně předchází do své závěrečné fáze. Dodavatel stavby OHL ŽS nezpochybnil dohodnuté termíny. Hotovo by mělo být proto do konce srpna. V horní části ulice se dokončují chodníky, na horizontu se buduje opěrná zeď. Vozovka je zaštěrkovaná. Občané Chobůtek se tak dostanou domů osobními automobily bez větších problémů, což jsem si i já osobně prověřil. Ve spodní části, mezi mateřskou školkou a „Mejtem“, je položena kanalizace a vodovod. Nyní se v celé ploše odtěžuje vozovka a pokládá drenáž, na kterou přijde nová konstrukce vozovky.

V případě plánované rekonstrukce úseku komunikace Lánic od náměstí k Métu, která bude realizovaná ve spolupráci města, Kraje Vysočina a SVK Žďársko, jsme se konečně v červnu dočkali jak vypsání veřejné soutěže, tak i otevírání nabídek uchazečů. V samém závěru měsíce byl zahájen proces vyhodnocování nabídek těchto účastníků. O vítězi soutěže by mělo být jasno do 4. července. Předpokládám, že předání staveniště vlastní stavby se uskuteční do konce měsíce. Rekonstrukce komunikace a sítí budou trvat následující tři měsíce, tedy bohužel i přes období hodů. Kvůli tomu nebudou v letošním roce v Lánicích umísťovány prodejní stánky. Pracujeme proto na náhradním způsobu rozmístění stánků na náměstí, na režimu dopravy a zásobování během hodů. To, že rekonstrukci nestihneme do hodů považuji za menší zlo než stavbu letos nerealizovat. Při letošních jednáních na Kraji totiž zazněly i termíny rekonstrukce Lánic v roce 2018 popřípadě 2019. Hody tak sice budou letos organizačně obtížnější, ale do příštích let však již budeme mít kompletně opravené všechny hlavní komunikace kolem centra města. 

Za technickými službami byly v poslední červnový den otevřeny nové kadeřnictví, kosmetika a svatební salon. V této souvislosti bylo pro první návštěvníky připraveno malé pohoštění, pro děti pak skákací hrad. Zahanbit se nenechali ani příslušníci městské policie, kteří zájemcům umožnili prohlídku nových prostor služebny městské policie, která se nachází za výše uvedenými provozovnami. 

Strážníci městské policie od zahájení své působnosti 1. června zvládají vše dle plánu. Ať už se jedná o administrativní úkony spojené se zahájením činnosti, od vystrojení, školení, až po detailní místní seznámení se s oblastí působnosti policie, a to včetně místních částí města. Určitou komplikací při rozjezdu činnosti policie je nový zákon o přestupcích který vstupuje v platnost od 1. července a výrazným způsobem mění tuto právní normu. Zatím policisté monitorovali dění a drobné přestupky řešili domluvou. Jsou však připraveni i k sankcím, zvlášť u opakovaných přestupků. Společně s městskou policií chceme zrevidovat a zpřesnit pravidla v oblasti dopravy ve městě a potom vyžadovat jejich dodržování. Týká se to mimo jiné úprav a doplnění dopravního značení na celém území města nebo značení parkovacích zón, které chceme takto zpřehlednit. První viditelnou změnou bude zrušení parkovací zóny v Lánicích v úseku od „Mejta“ po Spálené Valy, ke kterému dojde od 1. listopadu po rekonstrukci Lánic v tomto úseku. 

Dovolte mi, abych poděkoval všem Bítešákům, kteří vážili svoji cestu na některé z kulturních vystoupení letošního pouťového víkendu, který se stal příležitostí pro vystoupení mladých i starších muzikantů z Velké Bíteše a okolí, ale i členů dvou dětských bítešských folklorních souborů. Jsem přesvědčen, že má smysl udržet kulturní pouť alespoň v této podobě a svoji přítomností a potleskem ocenit snahu všech účinkujících o pokračování tradice dobré bítešské muziky a poctivého bítešského folkloru. 

Milan Vlček, starosta města