Slovo z radnice 06/17

Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
 

květen byl ve znamení rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích, a to od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku. V této souvislosti jsme opakovaně projednávali s investorem stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR dopravní režim stavby tak, aby se obyvatelé Chobůtek dostali autem domů s co nejmenšími obtížemi.Původní návrh na semafory řízenou kyvadlovou dopravu z Chobůtek kolem mlýna byl v návaznosti na nutnost zajištění rychlejšího časového postupu výstavby změněn na variantu průjezdu automobilů obyvatel přes staveniště. Je však reálné, že semafory budou ještě použity při pokládce asfaltu. Dokončení prací akce předpokládáme podle plánu do konce srpna.

Na plánovanou rekonstrukci úseku komunikace Lánic od náměstí k Métu, která bude realizovaná ve spolupráci města, Kraje Vysočina a SVK Žďársko, zatím ještě Kraj nevypsal potřebné výběrové řízení. Práce požadovaného rozsahu není možné stihnout za méně než tři měsíce, proto je již jasné, že do hodů mít novou silnici nebudeme. Je to komplikace, bohužel se jí musíme přizpůsobit. Související akci krajské správy komunikací - opravu povrchu asfaltového povrchu v ulici Kostelní - se budeme proto s investorem této akce snažit časově řešit buď o prázdninách, nebo až po hodech.

Technické služby zahájily práce na položení chrániček pro optické vedení a dokončení chodníků v Nové Čtvrti. Od 22. května do konce července tak bude postupně zadlážděn úsek mezi Tišnovskou a fotbalovým stadionem s tím, že u stadionu bude ještě upravena plocha u vstupní brány pro potřeby parkování osobních automobilů.

Práce na Babinci na výstavbě technické infrastruktury pro městské stavební parcely pro rodinné domy probíhají dle harmonogramu. Je hotová dešťová i splašková kanalizace a vodovodní řad. V červnu přichází na řadu plyn a elektrické rozvody. O prázdninách se začne pracovat na komunikacích. Stavbaři slibují, že budou začátkem listopadu hotovi.

Za radnicí a technickými službami se finišuje, až k Hrnčířské ulici vzniká další zajímavý kout našeho města. Architektem Kunčíkem navržená kombinace pochůzích ploch z kamenných materiálů s prvky zeleně a místy pro posezení je zajímavá a věřím, že se občanům bude líbit. Mezi budovami radnice se v rámci úprav dočká konečně svého definitivního místa úřední deska města, pro kterou zde bude instalováno několik osvětlených vitrín. Během stavebních prací na konstrukcích ploch za první budovou radnice byly odhaleny základy středověkého sklípku a hospodářského přístavku. Bylo nalezeno několik keramických střepů. Artefakty budou po zdokumentování předány archeology místnímu muzeu. Zadláždění a dokončení úprav prostranství v části za technickými službami bude hotové koncem června a z tohoto důvodu budoucí nájemci otevřou své nové provozovny s největší pravděpodobností až začátkem července. Vítám, že si udržujeme služby v centru města a že v nových objektech najdou své místo nové kadeřnictví, kosmetika nebo svatební salon. V posledním objektu pak najde své zázemí nově zřizovaná městská policie.

Město Velká Bíteš zřizuje městskou policii od 1. června v počtu čtyř strážníků. Policie zde bude mít k dispozici kompletní zázemí pro výkon činnosti včetně garáže. Městská policie ve Velké Bíteši začne od června reálně fungovat ve třech lidech. Ten čtvrtý je v současnosti na přípravném kurzu a doplní své kolegy během července. Vzhledem k dokompletování celé služebny až v půli června, bude do té doby pracoviště strážníků situováno v hlavním objektu Technických služeb na Masarykově náměstí. Od počátku fungování městské policie bude nejprve nutné provést všechny administrativní úkony, které s tím souvisí. Strážníci se musí seznámit s našimi konkrétními požadavky i prostředím. Předpokládám ale, že už v červnu budou monitorovat a začnou postupně řešit problematiku parkování na náměstí i na sídlišti U Stadionu a připravovat řešení i pro další oblasti města. Nejde však jen o parkování, budou si všímat i nepovoleného záboru veřejného prostranství, skládek apod., Budou se zabývat i činnosti mediální a prezentační. Předpokládáme standardní dobu služby 12 hodin v pracovní dny, 8 –10 hodin v sobotu. Samozřejmě k tomu budou patřit mimořádné služby o víkendech, při preventivních akcích, během plánovaných kulturních akcí jako je pouť a hody, nebo neplánovaně dle potřeb. Vedoucím strážníkem městské policie bude Pavel Hradecký z Osové Bítýšky, který přichází z městské policie ve Velkém Meziříčí a byl v minulosti rovněž příslušníkem státní policie v našem městě. Další dva strážníci mají praxi u městské policie ve Zbýšově. Policisté jsou tedy zvyklí na město podobné velikosti i na podobný režim. Občané mohou kontaktovat městskou policii v případě potřeby na telefonním čísle 566 789 999, které bude k tomuto účelu zřízeno již od 1. června.

Chtěl bych vás tímto pozvat na bítešskou pouť o víkendu 23. – 25. června. Letos v pátek do kulturního domu na koncert kvarteta skvělých kontrabasů. V sobotu pak na prostranství u kulturního domu na výhradně „domácí“ program. Odpoledne zde zahrají žáci Základní umělecké školy, potom Galáni z Přibyslavic. Večerní program zajišťuje bítešský muzikant Franta Burian se svým novým bandem. V neděli pak na již tradiční folklorní festival Mladé Bítešsko. V této souvislosti je nutné připomenout, že připravený program, jeho časové rozvržení a programový obsah, stejně jako loni, bere v úvahu polohu kulturního domu v blízkosti zástavby sousedních rodinných a bytových domů a snaží se tak vyjít vstříc nejen přáním návštěvníkům této akce, ale i požadavkům obyvatel okolní zástavby na dobu konání akce a hlasitost její produkce, zejména pak v nočních hodinách.

Milan Vlček, starosta města