Stanovisko k zápachu ve městě ve dnech 16.-17.3.2017

thumb_20170316_123236_

V souvislosti s dotazy občanů na zápach, který se šířil na části města včera 16.3.a dnes 17.3.2017 se obrátilo vedení města na odpovědného pracovníka zemědělské společnosti BIKOS pana Radúze Šroma o objasnění záležitosti.

Dle jeho sdělení ze dnešního dne BIKOS spol. s r.o. - zemědělské družstvo v těchto dnech aplikuje v rámci jarních prací na polích stabilizované čistírenské kaly, která naváží z lokality Krevlice. S  tím souvisí i výskyt dočasného lokálního zápachu, který však po zapravení do orné půdy ustane. Zapravení kalů již probíhá. Veškerý návoz kalů a jejich aplikace probíhá pod dohledem specializované firmy, která pro tuto činnost vlastní příslušná oprávnění. Pro informaci dodáváme, že část kalů pochází od Vodárenské akciové společnosti a.s., z lokality ČOV Velká Bíteš.

Tímto bychom chtěli jednoznačně vyvrátit smyšlené a lživé informace o tom, že zápach pochází z provozu bioplynové stanice ve Velké Bíteši.  Současně předpokládáme, že šiřitelé těchto zpráv na základě zjištěných prokázaných skutečností svoje příspěvky na svých webových a facebookových portálech neprodleně odstraní.

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

 


 

Fotodokumentace návozu čistírenských kalů na bítešská pole z lokality Krevlice

thumb_20170316_123236_ thumb_20170316_123253_ thumb_20170316_124021_ thumb_20170317_101241_