Slovo z radnice 03/17

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
 

počátkem února byly zahájeny práce na skrývkách zeminy a přípravách koridorů pro budování inženýrských sítí a komunikací na pozemcích první etapy nové lokality rodinných domků na Babinci. S ohledem na předpoklad poměrně velkého objemu odbagrované zeminy během stavebních prací byl celý projekt připraven tak, že téměř celá kubatura výkopů bude uložena zpět do terénních úprav na Babinci. Zde bude zpracována i část ornice na zelené plochy projektu. Zbývající část ornice bude uložena na skládku komunálního odpadu Technických služeb v katastru Osové Bítýšky a tam připravena pro rekultivaci skládky. V souladu s harmonogramem výstavby budou od března zahájeny práce na splaškové a dešťové kanalizaci a následně i na dalších inženýrských sítích.

Pod křovskými serpentinami začaly práce na novém mostě, který bude součástí rekonstruované krajské komunikace na Křoví. Od dubna do listopadu bude silnice od Bíteše uzavřena a do Křoví tak budeme jezdit přes Vlkov. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSUSV) využije uzavírku komunikace na Tišnov v úseku mezi Novou Čtvrtí a Rasovnou a tento úsek bude rovněž opravovat. Společně s námi pak dále ještě křižovatku s ulicí Nová Čtvrť a Ke Mlýnům, kde vznikne nový přechod pro chodce přes ulici Tišnovskou a bude rekonstruováno veřejné osvětlení kolem této křižovatky.

Od prvního dubna bude Ředitelství silnic a dálnic ČR opět pokračovat v rekonstrukci komunikace I/37 v Lánicích – od Méta až na okraj města. Od května by se pak mělo začít stavět na krajské komunikaci od Méta po náměstí. Rekonstrukce tohoto úseku je připravena. Zahájení společného výběrového řízení s KSUSV a SVK Žďársko na dodavatele stavby předpokládáme v polovině března.

V diskusi na únorovém zasedání zastupitelstva se opět objevilo téma marketu v našem městě. Diskutovalo se zejména o navrhovaném marketu OC Hradby na loukách pod náměstím. S majitelkou předmětného pozemku jsem v předstihu osobně jednal prvního února za přítomnosti vedoucího majetkového odboru města o možnosti odkoupení pozemku pro město za finančních podmínek srovnatelných s nabídkou developerů. Majitelka s odprodejem souhlasila s podmínkou uhrazení smluvní pokuty, kterou má sjednanou ve své smlouvě s developerem. Tato informace byla neprodleně ještě týž den projednána na stavební komisi a s přítomnými členy rady města. Po mém následném osobním potvrzení reálnosti celé záležitosti ze strany města majitelce, tato svoje kladné stanovisko s prodejem pozemku městu, pro mě překvapivě, změnila. Dalším překvapením bylo tvrzení majitelky na vlastním jednání zastupitelstva, že pozemek městu k prodeji nenabídla. K uvedenému postoji majitelky pozemku nemám více co dodat. Zástupce developera během diskuse krátce představil záměr výstavby supermarketu bez podrobnějšího architektonického řešení. K tomuto představenému záměru už město své stanovisko vyjádřilo. Opakovaně proto požadujeme jeho dopracování podle připomínek majetkového odboru města tak, aby jej bylo možné následně předložit zastupitelům k věcné diskusi. Bude tak na každém zastupiteli, aby zvážil, zda má být pod náměstím pouze market, nebo má být tento prostor kolem potoka Bítýška určen územním plánem pro jiný způsob využití. Například jako plocha pro volnočasové aktivity obyvatel města, doplněná o menší plochu pro posílení parkování v blízkosti centra města. Celá tato lokalita, která navazuje na původní koryto potoka - dnes pozemek města, na kterém plánujeme výstavbu cyklostezky, může být totiž konkrétní plošnou rezervou z pohledu možného budoucího rozvoje města.

V letošním roce hodláme podpořit úspěšný bítešský fotbalový klub přestavbou tréninkového hřiště. Kromě nového travnatého tréninkového hřiště budou na fotbalovém stadionu rovněž umístěny dvě buňky, určené pro sociální zázemí a technické zázemí pro praní dresů. Souběžně s tím vším řešíme záměr a vypracování studie budoucí přestavby a rozšíření celého fotbalového areálu.

Po ukončení pronájmu tenisových kurtů městem s Tenisovým klubem Matador jedná město s oběma skupinami bítešských tenistů o společné existenci na jednom sportovišti. Tenisový club Matador Velká Bíteš (ved. Zdeněk Králík) při společném jednání na bítešské radnici předložil nabídku na uvolnění poloviny času na kurtech ve prospěch druhé skupiny bítešských tenistů – Tenisovému clubu města Velká Bíteš (ved. Vladimír Marek). Město současně požadovalo, aby hlavním správcem areálu byly do budoucna Technické služby. V případě, že Tenisový club města Velká Bíteš tuto vstřícnou nabídku využije, podaří se po letech vyřešit společné působení obou bítešských tenisových klubů v jednom tenisovém areálu. Záleží to samozřejmě na komunikaci a ochotě ke dlouhodobějšímu kompromisu ze strany obou klubů.

Na samotný závěr dnešního příspěvku bych vás rád opět všechny pozval v sobotu 1. dubna 2017 na tradiční cyklistický závod „Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš“. Akci pořádá TJ Favorit Brno ve spolupráci s městem Velká Bíteš za vydatné pomoci místní TJ Spartak Velká Bíteš. Stejně jako v loňském roce bude součástí doprovodného programu závodu vystoupení dechové hudby a vyhlášení vítězů a předání ocenění autorům nejlepších prací výtvarné soutěže, organizované Základní školou Sadová. Přijďte i Vy podpořit silniční cyklistickou elitu České republiky na bítešské Masarykovo náměstí.

 

Milan Vlček, starosta města