Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Slovo z radnice 02/17

  Vážení spoluobčané,
  thumb_Starosta2
   

  nadcházející období měsíce února bude pro nás obdobím intenzivních příprav akcí, které bychom chtěli v letošním roce realizovat. Předpoklad k tomu nám dává poměrně solidní rozpočtové hospodaření města v uplynulém období. Za rok 2016 skončilo s přebytkem ve výši 7,375 mil. Kč. Tyto prostředky budou zapojeny do rozpočtu letošního roku. Stav financí na rozpočtových bankovních účtech k 31. 12. 2016 činil Kč 38,046 mil.. Kč a zůstatek dlouhodobých úvěrů k tomuto datu činil 39,449 mil. Kč.

  Dlouhodobě vás informuji o přípravách důležitých městských staveb, jakými letos budou zejména rekonstrukce zbývajícího úseku státní silnice I/37 v Lánicích či rekonstrukce krajské komunikace od „Méta“ k náměstí. Předpokládané zahájení obou těchto dopravních staveb je stanoveno na duben. Náročná bude i realizace první etapy inženýrských sítí a komunikací na Babinci. Práce budou zahájeny od počátku února, lhůta výstavby 360 dnů byla stanovena v podmínkách soutěže. Na navazující druhou část výstavby technické a dopravní infrastruktury bude vypsáno výběrové řízení ještě do poloviny letošního roku.

  Objekt základní školy na křižovatce ulic Na Valech – Tišnovská – Za Školou čekají výrazné změny. Zejména technický stav budovy Tišnovská je dlouhodobě silně zanedbaný. Připravujeme proto intenzivně projekt na jeho rekonstrukci a zateplení. Rekonstrukce se týká celého objektu včetně vnitřních instalací, vybudování dvou výtahů, zajišťujících bezbariérovost v rámci všech objektů školy. Součástí návrhu je zejména přeřešení hlavního vstupu z ulice Na Valech, dále pak nástavba objektu Za Školou, ve které vzniknou odborné učebny a jejich zázemí nebo také částečná půdní vestavba objektu Tišnovská směrem do dvora při současném zachování historického vzhledu budovy z ulice Tišnovská. Termíny a postup vlastní realizace projektu jsou odvislé od dotací, které město pro tento projekt získá. O dotace na zateplení jsme žádali v prosinci, o dotaci na rekonstrukci pak budeme žádat v polovině února. Celková doba rekonstrukce je v případě získání dotace odhadována na dva roky. Vzhledem k tomu, že projekt je zpracován tak, že po drobných úpravách by bylo možno celkovou rekonstrukci provádět po dílčích samostatných etapách, přinášíme projektem škole koncepční řešení, které by město bylo schopno v delším časovém horizontu zajistit i bez případných dotací.

  V měsíci únoru bude ukončeno další kolo výběrového řízení na obsazení dvou míst městských strážníků. Ke dnešnímu dni máme již čtyři přihlášené uchazeče na tuto pozici. Zcela jistě se budeme snažit, aby městská policie zahájila svoji činnost. Situace, zejména v oblasti parkování vozidel ve městě, je totiž poměrně kritická.

  Milan Vlček, starosta města

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.