Slovo z radnice 11/16

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
 
stavba okružní křižovatky a rekonstrukce ulic Na Valech a Pod Hradbami se dostala na konci října ke svému závěru. Byly zde dokončeny práce na chodnících, zpevnění hradební zdi na Valech a veřejném osvětlení. Pouze malá část terénních úprav a část stavby parkoviště a zpevněných ploch v ulici Za Školou, které byly koordinovány se zateplením části suterénu školy, budou dokončovány ještě v průběhu listopadu. Na říjnovém zastupitelstvu se většina zastupitelů přiklonila k vybudování parkovacích stání na soukromém pozemku vedle školy a odsouhlasila tak odkup předmětné nemovitosti. Uvedený záměr účelně doplní přestavbu této části ulice Za Školou, která přinesla bezpečnost a přehlednou organizaci dopravy do prostoru křižovatky u hlavního vstupu do školní budovy. Na závěr stavby je na místě připomenout poměrně slušné tempo výstavby celé akce. I přes nezbytné změny byly dle harmonogramu zprůjezdněny tři výjezdové paprsky okružní křižovatky v plánovaném termínu 15. července.
Plánované otevření zbývajícího čtvrtého bylo kvůli problémům s podložím, zjištěným na krajském úseku silnice v ulici Pod Hradbami možné až s měsíčním posunem, a sice na konci září. Dokončená rekonstrukce obou komunikací a zejména nová okružní křižovatka je výsledkem vize a dlouholeté práce současného vedení města a zaměstnanců úřadu. Rozhodně se nejedná o práci těch, kteří spíše než spolupráci a ocenění pozitiv současného směřování města upřednostňují diskreditaci a zpochybňování práce současného vedení radnice. Je až úsměvné, kdo si zásluhy o tuto stavbu přivlastňuje. Opět zde sázím na selský rozum, který velice snadno vyhodnotí, že připsat si již rozběhnutou a připravenou stavbu do vlastního komunálního volebního programu a nyní poukazovat na tuto skutečnost není zásluhou ale spíše ostudou dotyčného v dané věci.

 

Ani v závěru roku se nezmírnilo tempo na dalších realizovaných městských stavbách nebo na přípravách projektů, u nichž zahájení realizace předpokládáme v příštím roce. Ke svému dokončení se tak chýlí rekonstrukce prvního úseku státní komunikace I/37 v Lánicích mezi mateřskou školou a spodním výjezdem z Chobůtek. Rovněž pak byly dokončeny opravy dalších úseků místních komunikací v obcích Březka, Pánov a Bezděkov. Zahájeny byly práce na třech nových obchůdcích za technickými službami a mimo jiné pokračují projekty na rekonstrukci a zateplení areálu Základní školy Tišnovská – Za Školou nebo rekonstrukci kulturního domu či venkovních úprav a parkoviště mateřské školy v Lánicích. V případě realizace první etapy technické a dopravní infrastruktury pro rodinné domy na Babinci bude možné její zahájení až po dokončení aktuálně probíhajícího výběrového řízení na dodavatele stavby. Toto předpokládáme nejpozději do konce letošního roku.

 

Milan Vlček, starosta města