Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Slovo z radnice 10/16

  Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
   
  konec září byl významným termínem pro okružní křižovatku a rekonstrukci ulic Na Valech a Pod Hradbami. Komunikace byla zprůjezdněna a navrátila dopravu v bezprostřední blízkosti náměstí do normálních kolejí. Jsem přesvědčen, že za pomoci nové kruhové křižovatky tak nyní všichni zvládáme průjezd tímto úsekem výrazně lépe a bezpečněji. Dokončení zbývajících stavebních prací na chodnících, terénních úpravách a veřejném osvětlení, předpokládáme do konce října. Část stavby v ulici Za Školou je navíc koordinována se zateplením části suterénu školy a plánem na vybudování parkovacích stání na soukromém pozemku vedle školy. Ta jsou určena zejména pro potřeby krátkodobého zastavení automobilů rodičů malých školáků prvního stupně základní školy před a po vyučování a tím zajištění bezpečného průchodu jejich dětí do školy. Úpravy pozemku pro parkoviště uvažujeme včetně kamenných zdí, obdobné jako u kulturního domu a zeleně, které by měly společně zachovat sousedním rodinným domům soukromí v jejich dvorních částech pozemků.
  Tak trochu ve stínu kruhové křižovatky finišují i práce na rekonstrukci státní silnice I/37 v Lánicích. I zde v úseku mezi bývalým mlýnem a mateřskou školou bylo odve-deno množství práce na splaškové a dešťové kanalizaci, vodovodu a nové komunikaci. U mlýna navíc přibyla místa pro nové autobusové zastávky v obou směrech silnice. Dokončení letošní etapy prací je plánováno rovněž na konec října. Pokračování stavby ve zbývajících úsecích v ulici Lánice pak bude realizováno od dubna do srpna 2017. K této stavbě ŘSD se nám po jednáních s Krajem podařilo ještě přidat v příštím roce re-konstrukci krajské komunikace od ulice Kostelní až do Lánic po „mejto“, a to včetně úprav chodníků, parkování a veřejného osvětlení. Do závěru příštího roku bychom tak měli mít všechny komunikace v blízkosti centra města ve vyhovujícím stavu.
   
   

  Minulý měsíc byl opět po roce ve znamení bítešských hodů. Ty letošní se vydařily na jed-ničku. Kombinace slunečného počasí, bohatého a kvalitního programu, velkého množství návštěvníků domácích i „přespolních“, fungujících sklípků a zejména pak úžasných tradičních hodových aktérů v čele s rychtářem, rychtářkou, konšely, prvním stárkem a stárkou a jejich chasou dělají bítešské hody jedinečnou kulturní událostí celého Kraje Vysočiny. Všem, kteří se o letošní skvělý výsledek hodů zasloužili, v čele s pracovníky ICaKK, patří můj velký dík. Nenechme si proto drobné a v celkovém kontextu nepodstatné epizody hodů přerůst do vzájemného osočování a po vzájemném „chlapském“ vyříkání věcí se jim společně s od-stupem času zasmějme. Ruku na srdce. Vždyť i to letošní symbolické „škádlení máje pilkou“ by nebylo možné při bezchybném hlídání máje chasou.
   
  Milan Vlček, starosta města

  Průzkum pocitu bezpečí

  V rámci prevence kriminality prosíme obyvatele města o vyplnění průzkumu pocitu bezpečí.

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.