Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Slovo z radnice 09/16

  starosta1

  Vážení spoluobčané,

  na stavbě okružní křižovatky a rekonstrukce ulic Na Valech a Pod Hradbami v krajské části ulice Pod Hradbami došlo v srpnu ke změně harmonogramu prací. Změna se týkala termínu dokončení stavebních prací, který byl posunut oproti smlouvě o dílo o jeden měsíc, a to na 30. září 2016. Tato změna se tím pádem projevila i v navazujících částech stavby, které financuje město. Důvodem posunu prací byly nutné dodatečné projekční úpravy komunikace, a to po zjištění nepříznivého stavu stávající krajské komunikace oproti projektu po odfrézování asfaltových vrstev. Pro nás tato situace bude znamenat prodloužení stavby, trvání objízdných tras zejména ulicí Za Potokem a časovou kolizí s letošními hody. Kvalita dokončeného díla je však v tomto případě pro nás všechny jistě prioritou.

  Ke konci srpna byly Na Valech dokončeny komunikace a autobusová zastávka, provedeny přeložky vodovodu, plynu a veřejné osvětlení. V září se zde budou dokončovat chodníky a terénní úpravy. Pro školáky bude k zahájení školního roku připraven přístup do základní školy dlážděnou přístupovou plochou, mezi přechodem pro chodce u ZUŠ a hlavním vstupem do školy. Parkování automobilů u budovy školy však bude prakticky vyloučeno. V úseku stavby v části ulice Za Školou při objektu školy totiž došlo při demontáži vedení EON a O2 jejich firemními dodavateli ke zhruba čtrnáctidennímu zpoždění. Důsledkem bylo následné zpoždění realizace a přepojování plynového vedení společností RWE. Termín dokončení tohoto úseku stavby byl z těchto důvodů rovněž posunut do konce září. Během září tak nebude moci být používán boční vstup do základní školy z ulice Za Školou a navíc vstup na hřiště ve vnitrobloku školy bude omezen. Pěší spojení mezi budovami školy bude proto probíhat uličkou kolem autoškoly pana Lišky. Ulička nebude průjezdná pro osobní auta, bude však zachován přístup majitelů k jejich domům. Město připravuje zadání nového územního plánu. Stávající územní plán Velké Bíteše má už 7 změn, osmá a devátá se připravují. Nyní bude město zadávat zpracování nového územního plánu. Zastupitelstvo na svém zasedání koncem září bude schvalovat zadání nového územního plánu, na který chceme využít dotace Kraje Vysočina. Z tohoto důvodu vyzýváme občany, aby své podněty ke zpracování nového územního plánu podali na radnici do poloviny září. Během prázdnin na stavbách města finišovaly zejména práce na objektech škol. Na ZUŠ byla ke konci prázdnin vyměněna okna do ulice, provedeny rozvody elektřiny i topení v patře a malby ve třídách, které byly dotčeny stavebními úpravami. Na příští rok tak zbý- vají okna na sociálních zařízeních a do dvora, odizolování spodní chodby, topení v přízemí a oprava původního dřevěného schodiště do patra objektu. U základní školy na Sadové bylo během prázdnin provedeno zateplení střechy tělocvičny včetně nové krytiny střechy, provedena nová parkovací plocha pro deset osobních automobilů před objektem a opraven navazující přístupový chodník k ulici Za Školou. Provedena nově část oplocení s bránou a drobné opravy na školním hřišti a související terénní úpravy. V mateřské škole v Lánicích pak opraveno hlavní teracové schodiště školky, čímž byly definitivně dokončeny veškeré stavební práce související s postupnou rekonstrukcí tohoto objektu města pro potřeby před- školní výchovy dětí. Zvládnout jsme zde navíc museli i drobnou havárii v přízemí objektu související s prasklou hadičkou u toalety. U městských budov, které jsou o víkendu mimo provoz plánujeme osadit automatické ventily na přívodech vody do objektu, které zabrání do budoucna podobným nepříjemným situacím. V minulém měsíci jsme se na radnici intenzivně zabývali rovněž problematikou ubytová- vání osob v soukromých rodinných domech v našem městě. Důvodem byl fakt, že ve dvou rodinných domech v Ludvíkově byli jejich majiteli ubytováni agenturní pracovníci ITW Pronovia z Rumunska. V obci se okamžitě strhla hysterická debata o tom, že v obci bydlet nemají. Radnici byla v této věci doručena petice části obyvatel Ludvíkova. Na následné schůzce s občany Ludvíkova jsme jim přinesli argumenty, že na této situaci není nic nepovoleného ani neobvyklého. Přislíbili jsme, že radnice současný stav prošetří a stavební odbor současně provede kontrolu technického stavu objektů a jejich použitelnost pro ubytování. Výsledky kontrol budou dány na vědomí osadnímu výboru, který občany místní části zastupuje. Není snad na tomto místě nutné připomínat, že září je spojeno pro nás Bítešáky s tradičními hody. Dovolte mi proto, abych vás všechny srdečně pozval na ty letošní, v rámci kterých jsme se snažili pro vás opět připravit pestrou nabídku vystoupení zajímavých interpretů, skupin a souborů včetně hlavního hosta sobotního hodového večera - slovenského souboru tanců Čarovné Ostrohy s jejich pozoruhodným a profesionálním výkonem, který ve všech směrech přesahuje rámec „pouhého“ slovenského folkloru. Září je rovněž spojeno pro příznivce hokeje se zahájením bítešské hokejové sezóny. Udělejte si čas a přijďte fandit bítešskému hokeji na domácí zimní stadion, a to jak 12. září v 19.00 při přátelském utkání s HC Rosice, tak 24. září v 17.00 při krajském mistrovském derby s HHK Velké Meziříčí. Bítešský A tým se svými kvalitními výkony v posledních čtyřech uplynulých sezónách si to jistě zaslouží.

  Ing. Milan Vlček,

  starosta města

   

  Průzkum pocitu bezpečí

  V rámci prevence kriminality prosíme obyvatele města o vyplnění průzkumu pocitu bezpečí.

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.