Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Prodej pozemků na Babinci

  Záměr prodeje pozemků na Babinci

   

  Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  záměr prodat:

   

  -       část pozemku p.č. 2539/114 oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označenou p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

  -       soubor pozemků sestávající z části pozemku p.č. 2539/120 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/120 o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš současně s částí pozemku p.č. 2539/121 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

  -       pozemek p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

  za

  -       nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1200,-Kč/m2,

  -       se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

  -       se složením kauce ve výši 50.000,-- před podáním nabídky kupní ceny.

   

  V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku, příp. souboru pozemků, do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, příp. minimálně na jednom ze souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, příp. souboru pozemků.

   

  Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo záměr úplatného převodu výše uvedených pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš zrušit.

   

  Více informací na úřední desce Městské úřadu ve Velké Bíteši.

  babinec

   

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.