Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Slovo z radnice 06/16

  starosta1Vážení spoluobčané,

  probíhající rekonstrukce ulice Na Valech a výstavba kruhové křižovatky u Masarykova náměstí jsou v našem městě momentálně aktuálním tématem číslo jedna. Na křižovatce ulic Na Valech – Růžová pokračují práce podle harmonogramu stavby. Při demolici dvou domů u křižovatky objevila archeologická společnost Pueblo historické artefakty předběžně datované do 13. století. Po zadokumentování nálezu pokračovala stavba naplno v celém svém rozsahu bez dalšího přerušení. Ke konci měsíce byl téměř dokončen hlavní kanalizační sběrač v ulici Na Valech a probíhaly práce na přepojování jednotlivých kanalizačních přípojek. V koordinaci se společností EON probíhaly výkopové práce a ukládka budoucího elektrického kabelového vedení v ulici Na Valech a dále překládky vedení EON a O2 v prostoru nové kruhové křižovatky. K nim se v druhé polovině měsíce přidaly i práce na přeložce vodovodu SVK Žďársko. Souběžně s pracemi na inženýrských sítích byly prováděny sanační práce na vlastní krajské komunikaci. Firma Outulný VHS spol. s r.o. pokládala na zhutněnou zemní pláň geotextilii a první vrstvu hrubého drceného kameniva. Termín zprůjezdnění „Valů“ a nové křižovatky 15. července je pro dodavatele stavby stále závazný. Proto je nutné téměř každodenní upřesňování koordinace mezi jednotlivými pracemi na staveništi od ulice Růžové po základní školu. I na této stavbě se přesvědčujeme, že nás však stále má co překvapit. Těsně před započetím přeložky O2 nám bylo sděleno, že nad rámec sjednané přeložky byl techniky O2 vyhodnocen navazující stávající úsek kabelového vedení od křižovatky k východní kašně na Masarykově náměstí jako technicky problematický, a z toho důvodu má zájem O2 vyměnit i tuto část kabelu. O2 navrhovalo trasu vést kolem GE Money Bank (MONETA Money Bank) pod nové žulové schody, potom rozdlážděnou částí chodníku s napojením trasy na chráničku pod komunikací, kterou měli zanesenu v plánech. S tímto řešením jsme nesouhlasili. Bylo ověřeno, že žádná chránička pod komunikací při rekonstrukci náměstí nebyla nalezena a zadláždit pouze část chodníku bylo pro nás nepřijatelné. S ohledem na stav kabelu jsme však po delším rozhodování přistoupili na řešení, které zaručí výměnu nevyhovujícího kabelu na náklady O2 a současně zpětnou úpravu dotčených povrchů bez viditelných změn oproti současnému stavu. Trasa kabelu kolem GE Money Bank (MONETA Money Bank) tak povede pod úzkým chodníkem při vozovce, dále O2 provede protlak pod vozovkou ke kašně do prostoru přepojení kabelu. Chodník následně zadláždí v celé šíři firma SATES, která pokládala dlažbu při rekonstrukci náměstí a kterou si jako subdodavatele dlaždičských prací na křižovatce zvolila i firma Outulný VHS.

  Důležitou aktuální informací pro občany je pokračování prodeje stavebních pozemků na Babinci. V druhé polovině května bylo vyhlášeno další kolo výběrového řízení obálkovou metodou na prodej stavebních parcel z 1. etapy lokality Babinec (končí 13. června) za stejných podmínek jako v  loňském roce. Minimální prodejní cena je stanovena na 1200 Kč/m2 stavebního pozemku, nyní však již včetně 21% DPH (tato daň se od 1.1.2016 z konečné ceny stavebního pozemku musí odvést státu). U prodejů parcel druhé etapy uvažujeme o tom, že ceny budeme diferencovat podle umístění pozemků v lokalitě. Plánujeme tři kategorie minimálních cen – 1000, 1200 a 1450 Kč/m2 stavebního pozemku. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že město i přes nově povinný odvod DPH z prodejů parcel nezdražuje uvedené stavební pozemky a zachovává tak jejich dostupnost zejména pro obyvatele Velké Bíteše. Na druhou stranu u všech vyhlášených prodejů bude město uplatňovat podmínku kolaudace rodinných domů na prodávaných pozemcích do 7 let ode dne prodeje předmětné stavební parcely novému majiteli. Pro případ, že by se tak nestalo, bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 250 Kč/m2 prodávaného stavebního pozemku. K neustále diskutované přiměřenosti výše minimální ceny pozemků bych rád dodal, že cena byla stanovena na základě reálných nákladů a vychází z nákupu pozemku, vybudování inženýrských sítí a přístupových cest. Při porovnávání cen stavebních pozemků na Babinci a v jiných lokalitách města je však třeba srovnávat cenu stavebního pozemku a stav jeho připravenosti ke stavbě rodinného domu. V našem případě kompletně zasíťovaného pozemku s přípojkami vyvedenými na okraj stavební parcely a v ulici s kompletními chodníky, komunikacemi a veřejným osvětlením. Z tohoto pohledu se mi aktuálně vyhlašovaná částka 1200 Kč/m2 osobně nezdá přemrštěná.

  Blížící se polovina roku nám přináší opět Bítešskou pouť. Letos s programem směřovanou do kulturního domu a na jeho venkovní plochu. Na náměstí tak zůstanou jen kolotoče a obdobné atrakce. V pátek se uskuteční v 19.00 hodin v kulturním domě mimořádný koncert BHP brněnské židovské kapely Ha Chucpa, v sobotu proběhne na prostranství vedle kulturního domu od 18.00 do 22.00 hodin řada zajímavých vystoupení, v neděli pak od 15.00 hodin přehlídka místních dětských folklorních skupin Mladé Bítešsko a vystoupení dechové hudby Lesanka. Přijďte i vy a svojí přítomností podpořte atmosféru některé z akcí této třídenní společenské události. Přesvědčte sebe i své přátele, že má smysl se účastnit bítešské pouti a nenechat si tak ujít její letošní zajímavý program.

   

  Milan Vlček

  starosta města

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.