Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Slovo z radnice 05/16

  starosta1Vážení spoluobčané,

  v pondělí 11. dubna 2016 začala společnost Outulný VHS spol. s r.o. s frézováním asfaltových vrstev komunikace ul. Na Valech a následnou demolicí domu u křižovatky ul. Na Valech a ul. Růžová a se stavebními pracemi na kanalizaci ul. Na Valech. Tím byla zahájena první etapa stavebních prací na akci rekonstrukce komunikace ul. Na Valech a ul. Pod Hradbami včetně vybudování nové kruhové křižovatky v prostoru s ul. Růžová. V prvních dnech se objevily komplikace související se změnou režimu dopravy, bylo proto nezbytné zamezit průjezd vozidlům nad 3,5t. Prostorem, i přes zákaz jezdily kamiony, jeden z nich dokonce vyvrátil sloup veřejného osvětlení u restaurace „Na Základně“. Z těchto důvodů jsme proto uzavřeli výjezd z Masarykova náměstí. Z ul. Růžová a ul. Pod Hradbami byl průjezd omezen zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhu. Dnes je tak průjezd již jednoznačně definován výhradně pro dopravní obsluhu - tedy pro občany nebo firmy, kteří za zákazem mají trvalé bydliště, nebo tam mají sídlo firmy nebo její provozovnu. Tento režim, který umožňuje průjezd velké části místních občanů uvedenými komunikacemi, bude trvat do počátku června. Následně bude prostor křížení všech uvedených ulic z důvodů prací pro provádění vlastní kruhové křižovatky uzavřen úplně. Náhradní dopravní trasy vedoucí zejména ulicemi Za Potokem, Kostelní, Hrnčířská, případně spojovací komunikací mezi ul. Lánice a PBS a.s., budou od tohoto okamžiku přibližně na šest týdnů zasaženy nejvyšší dopravní frekvencí. Zprovoznění ul. Na Valech a kruhové křižovatky je totiž předpokládáno k 15. červenci 2016. Po tomto datu dojde na celém území města k zásadnímu ulehčení dopravních komplikací spojených se stavbou. Zbývající úsek ul. Pod Hradbami bude rekonstruován do začátku letošního září. Během této závěrečné etapy prací bude zvýšenou dopravou zasažena zejména ul. Za Potokem. Stav povrchu vozovky této ulice, která umožnila převést náhradní dopravu, jak při rekonstrukci náměstí, tak při současné akci, je prakticky dožilý, a proto v nejbližších letech bude zahrnut do plánu oprav místních komunikací města. Na „Tradiční Bítešské hody“ pak budou všechny opravené komunikace a křižovatka průjezdné. Následné dokončování chodníků, terénních úprav a veřejného osvětlení již nebudou mít podstatný vliv na omezení dopravy v uvedených ulicích.

  Plánované zateplení Základní školy na Sadové je hotovo. Práce byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě. Do konce prázdnin bychom chtěli v uvedeném areálu školy provést ještě opravu a zateplení střechy tělocvičny, která nebyla součástí projektu zateplení školy. Dále pak drobné opravy povrchu, ploch a oplocení školního hřiště nebo také oplocení a zřízení školního zahradního pozemku za bývalou kotelnou. Zvažujeme rovněž přeřešení ploch mezi hlavním vstupem do školy a tělocvičny, kde by kromě zeleně měla nově vzniknout i parkovací plocha pro přibližně deset osobních automobilů.

  Nepolevují ani přípravné práce na opravě schodiště Mateřské školy Lánice, opravě oplocení a části venkovních ploch v Mateřské škole U Stadionu, nebo výměně oken v Základní umělecké škole na ul. Hrnčířská. Zde předpokládáme během prázdnin nahrazení stávajících lokálních topidel ústředním topením.

  Od začátku roku jsem měl možnost zúčastnit se celé řady kulturních a sportovních akcí, které vypovídají o obětavé a nezištné práci jednotlivců, skupin občanů a místních spolků. Ti svoji činností obohacující společenský život města a za to jim patří můj velký dík. Jedním z nich je TJ Spartak Velká Bíteš, jehož vedení a členové se podíleli nejen na perfektní organizaci silničního závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš na počátku minulého měsíce, ale i na tělovýchovné akademii, konané v polovině dubna ve sportovní hale na Tyršově ulici. Letošních 300 účinkujících a diváky zcela zaplněná sportovní hala byly tak jedním z dalších dokladů kvalitní a dlouhodobé spolkové práce s mládeží v našem městě. Práce, kterou si město váží a podporuje ji. Práce, která Velkou Bíteš dělá jedinečnou a pohostinnou.

   

  Milan Vlček

  starosta města

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.