Slovo z radnice 02/16

starosta1Vážení spoluobčané,
přichází únor a to znamená, že první polovinu letošní plesové sezóny města máme již za sebou. Vám mladým i těm dříve narozeným, kteří jste si nenechali ujít čtvrtý Ples města děkuji za účast. Doufám, že jste si na plese našli a užili to, co jste od něj očekávali, a to ať vynikající hudbu kapely Eremy, nám všem dobře známou CM Jaroslava Čecha nebo nabídku kvalitních vín z Moravských Bránic od „Plačků“. Vám, kteří stále váháte s návštěvou městského plesu bych chtěl doporučit, abyste to s námi příští rok zkusili. Jsem přesvědčen, že neuděláte chybu a stejně jako většina letošních návštěvníků se budete další roky na ples rádi vracet. V tom letošním roce si svoje taneční umění můžete ještě vyzkoušet na 17. Reprezentačním plesu PBS Velká Bíteš, Sportovním plesu, Rybářském plesu či Maškarním bálu.
Během uplynulého měsíce jsme se potkali s obyvateli ulic Lánice (majiteli RD od náměstí po „mejto“) a Pod Spravedlností. Smyslem těchto schůzek bylo představení projektů rekonstrukcí uvedených komunikací, které bychom v následujících letech chtěli řešit. Technický stav vozovky a inženýrských sítí v uvedených ulicích nebyl léta řešen a v tomto ohledu jistě nejsou chloubou města. Předpokládám, že připomínky občanů, stejně jak i plánovaná nezbytná koordinace rekonstrukce hlavních řadů inženýrských sítí s případnými opravami přípojek k rodinným domům přispějí k bezproblémové realizaci vlastního díla.

Kromě přípravy rekonstrukcí silnic Na Valech, Pod Hradbami a Lánice zmiňovaných v minulém Zpravodaji, majetkový odbor městského úřadu v minulém měsíci mimo jiné řešil další postup revitalizace prostoru za městským úřadem. Od počátku dubna by měly být zahájeny práce na výstavbě tří malých obchůdků za objektem technických služeb č.p. 88. V průběhu dalších měsíců letošního roku pak na úpravě plochy za technickými službami a prostoru mezi oběma budovami radnice. Na závěr letošní etapy stavebních prací pak bude kamenným obkladem upraven sokl druhé budovy radnice. V případě sousední budovy mateřské školy bude zahájeno projektování úprav tohoto objektu č.p. 86. Horní patro hlavního objektu bude rozšířeno pro potřeby městského úřadu, v přízemí, prostoru dnešní prodejny obuvi vzniknou dvě samostatné prodejny se vstupem a výlohou do náměstí. Provoz školky v patře boční budovy bude i nadále zachován. Realizace všech těchto prací včetně úpravy prodejen ve dvorním traktu objektu a předláždění plochy dvora, bychom chtěli zvládnout do konce příštího roku 2017.
V letošním roce budeme pokračovat ve stavební činnosti mající za cíl zlepšení podmínek v bítešských školách. U akce zateplení základní školy na Sadové chybí k dokončení část plochy vrchní vrstvy fasády a soklu. Kvůli nepřízni počasí jsme v tomto případě měli bohužel vynucenou přestávku. Příznivou zprávou pro nás je, že máme šanci na získání dodatečné dotace na tuto akci ve výši cca 3 mil. Kč. V součtu by tak získané dotace na tuto akci mohly činit téměř 9 mil. Kč. V ZUŠ na Hrnčířské ulici je připravována oprava topení a toalet. V mateřské škole U Stadionu pak uvažujeme o rekonstrukci sociálních zařízení.
Jak jsem již zmínil na pravidelném lednovém setkání se členy bítešského Seniorklubu, v otázce výstavby supermarketu ve Velké Bíteši došlo k významnému posunu. Na základě dvou uskutečněných jednání na radnici se zástupcem developerské společnosti NIMIRU a zástupci obchodního řetězce BILLA jsme získali podrobné informace o tom, že posuzování projektu výstavby velkoprodejny v prostoru při benzinové stanici BDS na ulici Vlkovská
uvedeným řetězcem se dostalo do závěrečné fáze. V případě kladného výsledku, který by měl být městu oznámen do konce dubna, by market měl být vybudován do konce letošního roku. Uvidíme, zda uvedené optimistické záměry dojdou naplnění. Výstavbu tohoto supermarketu město totiž dlouhodobě podporuje. Rozdílné stanovisko má však vedení města v případě investiční skupiny, která projektuje supermarket na loukách pod náměstím. Tito developeři nebyli dosud ochotni akceptovat požadavky města na začlenění stavby do problematické záplavové lokality u potoka Bítýška, stejně jako požadavky na velikost i vzhled objektu a na dopravní napojení do prostoru křižovatky ulic Jihlavská, Kpt. Jaroše a Hybešova.
V minulém měsíci se uskutečnilo další z jednání ve věci společné snahy Velké Bíteše a Říčan o vyloučení průjezdu tranzitních kamionů po krajské silnici II/602, a to v uceleném úseku od Kývalky po Velké Meziříčí. Odborný partner - dopravní firma Znakom pro nás zpracovala návrh dopravních opatření na celé trase a připravila jej k odsouhlasení na odborech dopravy městských úřadů v Rosicích a Velkém Meziříčí a dopravním inženýrům Policie ČR Kraje Vysočina a Jihomoravského. Na základě uvedených vyjádření bude pak do konce března stanoven další postup v uvedené věci.

 

 

Milan Vlček

starosta města