Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Slovo z radnice 01/16

  starosta1Vážení spoluobčané,
  vstupujeme již pošesté společně do nového roku. Vykročení do nového roku 2016 se poprvé uskuteční se schváleným rozpočtem města, který v sobě mimo jiné zahrnuje pravidla pro financování místních částí města, podporu kultury a sportu, plnohodnotné financování školských zařízení a příspěvkových organizací města nebo financování zřízení městské policie od 1. 7. 2016 a dále je doplněn dlouhodobě připravovanými investičními akcemi.
  Rekonstrukce silniční sítě na území města bude pokračovat dvěma hlavními dopravními stavbami, které dozajista ovlivní život města a jeho obyvatel. První akcí bude realizace kruhové křižovatky v prostoru křížení ulic Na Valech, Růžová a Pod Hradbami v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí, včetně rekonstrukce ulice Na Valech. Zde se bude jednat ve spolupráci s Krajem Vysočina nejen o přestavbu stávající dopravně závadné křižovatky a rekonstrukci vozovky, ale i o nové chodníkové plochy, přechody pro chodce, nové veřejné osvětlení a také přeložky a úpravy tras dalších inženýrských sítí. Tou druhou akcí, trvající až do poloviny roku 2017 pak bude rekonstrukce komunikace ulice Lánice, včetně staveb související drobné dopravní a technické infrastruktury prováděný ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic. Obě akce budou mít značný vliv na průjezdnost města osobními automobily v letošním roce, a to od počátku dubna do konce října.


  V oblasti lokality Babinec budou zahájeny práce na budování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou zástavbu rodinných domů na městských pozemcích. Zájem o tuto lokalitu se mezi budoucími stavebníky projevil již odprodejem částí stavebních pozemků z 1. etapy výstavby. Komplikaci pro přípravu stavebních parcel pro téměř 60 rodinných domů znamenala novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, platná od dubna 2015. Představovala pro nás dílčí změny projektu a oddálení vydání územního rozhodnutí na technickou a dopravní infrastrukturu pro danou lokalitu o více jak půl roku. Došlo tím k následnému zpoždění zahájení prodejů parcel 1. etapy tohoto záměru. Konečným důsledkem je pak v roce 2015 nedokončený doprodej šesti parcel. Ten sice bude pokračovat v letošním roce, bude však zatížen nově DPH ve výši 21%. Vzhledem k tomu, že prodejní cenu parcel pravděpodobně zvyšovat nebudeme, bude to znamenat snížení příjmů města z prodeje parcel o cca jeden milion Kč, který bude takto odveden státu k dalšímu přerozdělování. Je zcela zřejmé, že se v tomto případě rozhodně nejedná o deklarovanou podporu obcí a měst ze strany státu.

  Vážení spoluobčané,
  městu a Vám - jeho občanům přeji do nového roku vzájemnou symbiózu a podporu. Naše plány do dalších let jsou totiž vedeny snahou vyřešit velkou spoustu malých i zásadních, dosud neuskutečněných věcí a projektů, které nám všem budou v budoucích letech zlepšovat a zpříjemňovat běžný život v našem městě. K tomu všemu je ovšem zapotřebí velká dávka tolerance a vzájemná komunikace, aby již od počátku realizace našich snah byl všem zřejmý nejen cíl našeho konání, ale i prostředky a časový postup jeho uskutečnění.
  Dovolte mi pak ještě na závěr, abych Vám všem popřál vše nejlepší do nového roku 2016, úspěchy v osobním i profesním životě a zejména pak pevné zdraví Vám a Vašim blízkým.

   


  Milan Vlček

  starosta města

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.