Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 07/20

StarostaVážení spoluobčané,

v pondělí 8. června se uskutečnilo řádné červnové zasedání zastupitelstva města. Během šestihodinového jednání byla projednána celá řada podstatných záležitostí, týkajících města.

Číst více...

UPOZORĚNÍ

Vážení spoluobčané, upozorňujeme, že dne 8.7.2020 byl ve večerních hodinách ve Velké Bíteši v lokalitě Pod Babincem zaznamenán výskyt zájmových osob, které by mohly na území města Velké Bíteše páchat majetkovou trestnou činnost. Tyto osoby se pohybovaly v okolí novostaveb rodinných domů a nelze vyloučit, že takto činily v úmyslu provést vloupání do uváděných objektů. V této souvislosti Vás tedy upozorňujeme na řádné zabezpečení Vašeho majetku či Vašich nemovitostí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem i k tomu, že začátkem roku 2020 došlo na území našeho města k opakovaným krádežím vloupáním do rodinných domů, prosíme Vás, pokud byste zaznamenali výskyt podezřelých osob či motorových vozidel v okolí rodinných domů či novostaveb, sdělte toto Policii České republiky na bezplatnou linku 158 případně na služební mobilní telefon hlídky policejní stanice Velká Bíteš 725 292 327 nebo na Městskou policii Velká Bíteš telefonní číslo 566 789 999. V případě výskytu podezřelého motorového vozidla si prosím zaznamenejte registrační značku tohoto vozidla.

Milan Vlček, starosta města

Pavel Hradecký, městská policie

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Za Školou Velká Bíteš

v místě: místní komunikace Za Školou ve Velké Bíteši

termín: od 1.7. 2020

důvod: organizace dopravy a bezpečnost silničního provozu ve městě

 

 

 

Číst více...

Slovo starosty 06/20

StarostaVážení spoluobčané,

v souvislosti s průběhem pandemie koronaviru a souvisejícími přijatými opatřeními v naší republice si rada města stanovila konec května jako milník k dořešení otázky pořádání letošních hodů. Rozhodla stejně jako v případech konání obdobných akcí, na základě doporučení ředitele ICKK. Tento je totiž hlavním organizátorem a současně garantem nejvýznamnějších akcí ve městě. Zejména hodů. Pořádání těch letošních by bylo i přes pozitivní vývoj pandemie v naší republice v posledních týdnech stále velice zdravotně rizikovou záležitostí. Obvyklá návštěvnost slavnosti v řádu tisíců návštěvníků, stovky účinkujících a organizačních pracovníků jsou pro členy rady města i mě osobně důvodem k rozhodnutí letos hody nepořádat. Toto stanovisko sdílím i přes skutečnost, že jsem se jich za uplynulá desetiletí aktivně účastnil. Jako stárek, rychtář, člen národopisného souboru Bítešan a v neposlední řadě i jako jejich spoluorganizátor. Jsem přesvědčen, že tato letošní „vynucená“ pauza dopomůže obyvatelům Bíteše k hlubší úvaze, jak jsou na tom sami se svým postojem k hodům a zdali jsou pro konání hodů v příštím roce 2021 připraveni přispět i svoji pomocí a aktivitou.

Číst více...