Městský úřad a samospráva

Oznámení obyvatelům ulice Hybešova

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko připravuje druhou etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Hybešově ulici, která bude probíhat v „horní“ části ulice a bude navazovat na hotovou část stavby realizovanou v roce 2023. Zhotovitelem stavby je společností YUCON CZ, s.r.o.

V souvislosti s touto stavbou bude nutná nejprve částečná a později i úplná dopravní uzavírka. Město Velká Bíteš organizuje jednání s veřejností, které se bude konat dne 24.04.2024 (středa) v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bíteši. Zveme obyvatele Hybešovy ulice, kteří by mohli být dotčeni touto stavbou, na toto jednání.

Předmětem jednání bude dopravní omezení a konzultace technického stavu kanalizačních a vodovodních přípojek k Vašim nemovitostem za účelem jejich případné výměny. Po dokončení stavby nebude možné po dobu minimálně pěti let zasahovat do opraveného asfaltového povrchu.

Velkoobjemové kontejnery – vysvětlení

Vážení spoluobčané, letos nastalo teplé počasí velice brzy a s tím souvisí také dřívější práce na zahradách a kolem domů. Množí se dotazy, proč nejsou kontejnery na velkoobjemový odpad přistaveny dříve. Odpad z těchto kontejnerů, jak už název říká, zabírá hodně místa. Před vlastním odvozem je nezbytně nutné ještě vše důkladně přebrat a odstranit odpady, které tam rozhodně nepatří (kov, nebezpečné odpady, stavební suť atd.). Následně je tento odpad naložen do velkoobjemových kontejnerů a odvezen do spalovny v Brně, kde je vsypán do drtičky a následně spálen. V době, kdy byly kontejnery každoročně přistavovány, má ale tentokrát spalovna každoroční jarní odstávku a nepřijímá velkoobjemový odpad. Pro nás by to znamenalo odpad skladovat na sběrném dvoře, kde ale pro tyto mimořádné události není dostatek místa, a skladováním takto velkého množství odpadu by došlo k porušení provozního řádu daného zařízení, čímž se můžeme vystavit značně velkým postihům ze strany kontrolních orgánů. Daný odpad by mohl být ukládán do jiného zařízení než je spalovna, ale to by znamenalo navýšení nákladů na likvidaci a odvoz odpadu, což se nám jeví jako méně vhodné a proto přistupujeme k řešení tohoto problému tímto způsobem, tj. přistavením kontejnerů v pozdnějším termínu.

Děkuji za pochopení

Ing. Markéta Lavická

starostka města

Výsadba lípy na Masarykově náměstí

výsadba lípyVážení občané Velké Bíteše,

v rámci obnovy zeleně na Masarykově náměstí byla dne 9. 4. 2024 vysazena nová lípa svobody jako pokračovatelka symbolu vzniku samostatného Československa – lípy z roku 1919. Při výsadbě bylo dbáno na důkladnou přípravu stanoviště tak, abychom lípě zajistili dobrou prosperitu na několik desetiletí dopředu. Pro výsadbu byl zvolen dle požadavků Národního památkového ústavu shodný taxon jako u lípy předchozí, tedy lípa velkolistá Tilia platyphyllos. Pokud strom dobře zakoření a bude prosperovat, vytvoří se tak opět zelená dominanta náměstí s přesahem do symboliky významné historické události.

Část původní lípy svobody plánujeme v podobě řezbářského díla uchovat v budově radnice. Její pokračovatelka na náměstí bude opatřena pamětní deskou připomínající vznik samostatného Československa. Prostor pod lípou bude v nejbližší době osázen kvetoucími trvalkami, které budou zdobit náměstí od jara do podzimu.

Děkujeme touto cestou firmě Arboristika Kohoutek s.r.o., Technickým službám Velká Bíteš s.r.o. a panu Janu Pavlíčkovi za součinnost při výsadbě.

Blanka Michálková,

referentka odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš

Beseda na téma Nová zelená úsporám light

Vážení spoluobčané,

 

přijďte si poslechnout informace ohledně možnosti získání štědrých dotací na úsporná opatření na rodinných domech. Brněnská firma DP Sales bude v pondělí 6. května 2024 od 16 hodin v zasedací místnosti radnice prezentovat program Nová zelená úsporám Light určený pro nízkopříjmové domácnosti, tedy seniory, invalidy, domácnosti s příspěvkem na bydlení a nově domácnosti s příspěvkem na děti. Získejte předem vyplacenou 100% dotaci na solární ohřev vody nebo další opatření jako výměna oken, dveří, zateplení fasády, střechy apod. Dále se můžete dozvědět o dotacích na fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Budete seznámeni s podmínkami pro získání dotace a technickým řešením. Beseda potrvá cca 40 minut, poté bude prostor pro diskusi a dotazy.

 

 

dpsales

dpsales2

Pozvánka na slavnostní poklepání základního kamene Domova seniorů Velká Bíteš

senior garden

Výsadba komunitního sadu v místní části Jáchymov

Dne 5.5.2024 bude slavnostně otevřen komunitní sad v místní části Jáchymov.

Číst více...

EG.D, a.s. - přerušení dodávky el. energie - Jihlavská, Pod Spravedlností, Za loukama

preruseni dodavek elektriny

Dne: 22.04.2024 od 07:15 do 22.04.2024 10:45

Vypnutá oblast: Bude vypnuta část města Velká Bíteš napájená z trafostanice s energetickým názvem " Pod Spravedlností" - zaslána mapka na email MÚ Velká Bíteš.

Vypnuté adresy:

Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 210
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 249
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 308
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 319
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 415
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 630
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 635
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 636
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 637
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 651
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 653
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 676
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 681
Velká Bíteš, Jihlavská, Čp. 764
Velká Bíteš, Parcela 2180/74
Velká Bíteš, Parcela 2180/75
Velká Bíteš, Parcela 2180/76
Velká Bíteš, Parcela 2180/77
Velká Bíteš, Parcela 2180/78
Velká Bíteš, Parcela 2180/79
Velká Bíteš, Parcela 2180/80
Velká Bíteš, Parcela 2180/81
Velká Bíteš, Parcela 2253/1
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Parcela 2182/2
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Parcela 2188/11
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Parcela 2189/1
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Parcela 2196/5
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Parcela 2211/1
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Parcela 2254/1
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 0
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 273
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 298
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 450
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 466
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 483
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 490
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 491
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 499
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 501
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 504
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 532
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 562
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 602
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 616
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 625
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 633
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 634
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 638
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 641
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 642
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 661
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 674
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 682
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 690
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 694
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 696
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 699
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 702
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 707
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp. 736
Velká Bíteš, Pod Spravedlností, Čp./Čo. 0/206
Velká Bíteš, Rajhradská, Parcela 2175/18
Velká Bíteš, Rajhradská, Čp. 614
Velká Bíteš, Rajhradská, Čp. 628
Velká Bíteš, Rajhradská, Čp. 632
Velká Bíteš, Za Loukama, Čp. 257

 

 

Číst více...