Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Městský úřad a samospráva

  Informace o možnosti podat podněty k připravovanému novému Územnímu plánu Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš tímto informuje veřejnost, že vzhledem k uplynutí delšího období od zveřejnění dokumentace návrhu nového Územního plánu Velká Bíteš pro společné jednání a v návaznosti na doporučení Stavební a dopravní komise Rady města Velká Bíteš ze dne 20.1.2020, lze městu Velká Bíteš podávat podněty na změny dokumentace návrhu nového Územního plánu Velká Bíteš, které budou prověřeny v rámci úpravy dokumentace návrhu ÚP Velká Bíteš pro veřejné jednání.

  Podněty na dílčí změny dokumentace návrhu nového ÚP Velká Bíteš lze podat písemně na příslušném formuláři na adresu: Město Velká Bíteš , Masarykovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš, a to ve lhůtě do 28.2.2020.

  Formulář „Návrh na pořízení změny územního plánu“ je:

  1. k dispozici na MěÚ Velká Bíteš ,odboru výstavby a životního prostředí, kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č.4, tel. 566 789 140, e-mail: ladislav.homola@vbites.cz
  2. ke stažení zde docformular_zmena_up.doc

  Ve Velké Bíteši dne 24.1.2020

  Ing. Milan Vlček
  Starosta města Velká Bíteš

  Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  komunikace: místní komunikace Sadová, Vlkovská, Velká Bíteš

  silnice č. III/3791 Vlkovská Velká Bíteš

  v místě: 

  místní komunikace Sadová ve Velké Bíteši
  místní komunikace Vlkovská ve Velké Bíteši
  silnice č. III/3791 v ulici Vlkovské ve Velké Bíteši

  termín: od 10.3. 2020

  důvod: organizace dopravy a bezpečnost silničního provozu ve

  městě

   

  Číst více...

  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce

  s rozšířenou působností Velké Meziříčí

  v místě: údržby a opravy komunikace

  termín: 1.4. 2020 – 31.3.2021

  důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění

  prací na komunikaci

   

   

   

  Číst více...

  Zpětný odběr pneumatik

  Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že od roku 2016 funguje prostřednictvím neziskové organizace ELTMA systém zpětného odběru pneumatik , které můžete bezplatně odevzdat bez ohledu na to o jakou značku jde, nebo jestli jste na místě odběru koupilky pneumatiky nové, přistoupily TS od roku 2020 ke zpoplatnění všech odevzdávaných pneumatik do sběrného dvora. Zpětný odběr pomocí sběrných dvorů není možný a za následnou likvidaci všech pneumatik musí TS potažmo město Velká Bíteš platit nemalé finanční prostředky, které by mohly být na druhou stranu využity pro jiné činnosti.Níže uvádíme seznam míst zpětného odběru . Tento seznam dostanete v případě návštěvy našeho sběrného dvora.

  Nejaktuálnější informace o místech zpětného odběru jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele kolektivního systému společnosti ELTMA.

  pdfLeták ZO - pneu

  pdfMísta ZO pneu ELTMA

  Třídění olejů a tuků

  Vážení spoluobčané, s příchodem nového roku nás čeká jedna z dalších zákonných povinností a novinek - sběr olejů a tuků. Technické služby ve spolupráci s městem Velká Bíteš od ledna roku 2020 zahajují sběr olejů a tuků do speciálních 5 a 10 litrových nádob.

  Ve sběrném dvoře budou k dispozici za úplatu 30,-Kč nádoby o objemu 5 a 10 litrů, kterou po naplnění občan vrátí zpět na sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou nádobu (již bez dalších plateb). Další podrobnosti co se do nádoby může a co naopak nelze ukládat najdete v přiloženém informačním letáku.

  docLeták oleje 2020 

  Známky na popelnice na rok 2020 městský úřad nevydává

  Popelnice na komunální odpad budou jejich vlastníkům označeny identifikační známkou na rok 2020 pověřeným pracovníkem technických služeb ve dnech svozu v průběhu 1. Čtvrtletí roku 2020.

  Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 11/2020

  Zastupitelstvo rada

  Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

  Doba konání: 10.2.2019 v 17:00 hodin

   

  Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

    

   

   

  Číst více...

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.