Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Městský úřad a samospráva

  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oznámení o návrhu místní úpravy provozu

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  komunikace: místní komunikace ve Velké Bíteši
  v místě: ulice Hrnčířská a Kostelní, Lánice, Tišnovská
  termín: od 1.8. 2019
  důvod:nová organizace dopravy Města Velká Bíteš

   

   

   

  Číst více...

  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  komunikace: II/395, III/3991
  v místě: v k.ú.: Košíkov, Velká Bíteš
  termín: 21.5.2019 – 16.6.2019
  důvod:uzavírka silnice I/37 Velká Bíteš

   

   

   

  Číst více...

  Kritéria a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol ve Velké Bíteši

  Číst více...

  Slovo starosty 05/19

  Starosta2Vážení spoluobčané,

  se začátkem května měníme dopravní systém v ulici Tyršova. V úsecích od křižovatky Zahradní - Tyršova po SOŠ Jana Tiraye a dále od polikliniky směrem k Lánicím budeme nyní jezdit pouze jednosměrně. Důvodem je řešení dlouhodobě problematické dopravní situace na Tyršové a nového nastavení systému parkování automobilů v obou jednosměrných úsecích, a to v souladu se zákonem o silničním provozu. V této souvislosti vás prosím o dodržování zákazu parkování, vyplývajícího z uvedeného dopravního předpisu, na komunikaci v úseku ulice mezi SOŠ Jana Tiraye a poliklinikou. Na tento bude již od počátku pravidelně dohlížet městská policie. Jen tak spolu všichni můžeme nastavit přijatelný dopravní režim pro obyvatele a návštěvníky v ulici Tyršové.

  Číst více...

  Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/37 v km cca 145,200 – 145,480 Velká Bíteš, ul. Lánice, konkrétně od křižovatky silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před nemovitostí č. p. 45 až po křižovatku silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před budovou č. p. 40 v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto oznámení
  důvod:dopravní omezení na silnici I/37 v souvislosti se změnou organizaci dopravy na místní komunikaci ul. Tyršova ve Velké Bíteši

   

   

   

  Číst více...

  Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  v místě:na silnici první třídy I/37 v km cca 145,200 – 145,245 Velká Bíteš, ul. Lánice, konkrétně v blízkosti křižovatky s místní komunikací ul. Tyršova před nemovitostí č. p. 45
  platnost ustanovení: od nabytí účinnosti do 31. 07. 2019
  důvod:dopravní omezení na silnici I/37 v souvislosti se změnou organizaci dopravy na místní komunikaci ul. Tyršova ve Velké Bíteši

   

   

   

  Číst více...

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.