Městský úřad a samospráva

Hledáme praktického lékaře pro děti a dorost

Město Velká Bíteš

hledá

PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Nabízíme:

zaměstnanecký poměr

náborový příspěvek 1.000.000 Kč

pronájem ordinace v budově místní polikliniky

služby místní biochemické laboratoře

plně digitalizované RTG pracoviště

pomoc se zařízením ordinace

pronájem městského bytu

 

Ing. Markéta Lavická
starostka města
+420 724 261 234

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 9/2023

Zastupitelstvo rada

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.
Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš
Doba konání: 11.12.2023 v 16:00 hodin
Navržený program:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Petice „Ne zvýšení kamionové dopravy v Lánicích“
4. Plnění rozpočtu k 30.11.2023 na vědomí
5. Rozpočtové opatření č. 17/2023 schválené RM na vědomí
6. Účetní závěrka města k 30.09.2023 na vědomí
7. Rozpočet města na rok 2024 ke schválení
8. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025-2026 ke schválení
9. Doplněk č. 2 Zřizovací listiny Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace
10. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Velké Meziříčí
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15. Dodatek č. 1 Stanov Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
16. Převod Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace pod Kraj Vysočina
17. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 187/13 v k.ú. Velká Bíteš
18. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1945 v k.ú. Velká Bíteš
19. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Velká Bíteš
20. Úplatné nabytí id. 1/3 pozemku p.č. 911/1 v k.ú. Velká Bíteš
21. Úplatné nabytí id. 1/8 pozemku p.č. 2517/1 v k.ú. Velká Bíteš
22. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 3005/17, 3020/2 v k.ú. Velká Bíteš
23. Projednání činnosti výborů ZM
24. Diskuze
25. Závěr

 

Číst více...

V.A.S. - Pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Velké Bíteši

kohoutek

Oznamujeme Vám, že ve dnech od 4. až 15. prosince 2023 proběhne pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Velké Bíteši, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

Sázíme budoucnost - poděkování

dotace

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám v sobotu 18. listopadu ve svém volném čase pomohli s výsadbou stromů na Jihlavské ulici.

Velké poděkování patří dobrovolným hasičům, kteří pomohli s výsadbou, postarali se o zalití nově vysazených stromů a zajistili občerstvení pro všechny pracanty, zaměstnancům technických služeb za dopravu materiálu a místnímu zahradnictví za poskytnutí zázemí a zapůjčení nářadí.  

Dále děkujeme všem obyvatelům zdejšího bytového domu, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí, a aktivně se zapojili do plánování, práce, zajištění občerstvení a následné péče a využili i vlastní technické vybavení, které dosti urychlilo práci.

A v neposlední řadě patří velké díky těm, kteří se účastní sázení opakovaně a ač to neměli zrovna nejblíže, dorazili pomoci i tentokrát. A to i za podmínek, kdy počasí úplně nepřálo.

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.

Ing. Blanka Michálková,

referentka odboru majetkového, MěÚ Velká Bíteš

 

 

20231118 130812

20231118 130916

20231118 130917

20231118 1309118

Návštěva hejtmana ve Velké Bíteši

Ve čtvrtek 2. listopadu navštívil bítešskou radnici hejtman kraje Vysočina Vítězslav Shrek společně se svým náměstkem Miroslavem Houškou a s Martinem Hyským.

Mimo jiné bylo projednáváno možné financování rekonstrukce a přístavby speciální školy.

 

20231102 115941

20231102 120022

20231102 120039