TSVB - Opatření k omezení šíření COVID-19

Vážení spoluobčané,

v důsledku vládních nařízení k omezení šíření viru COVID -19 přistupují TS k následujícím opatřením:

 

S účinností od 16.3.2020 do odvolání se uzavírá pro veřejnost vstup na sběrný dvůr Karlov 77.

Provoz kuchyně s jídelnou je omezen pouze pro závodní stravování zaměstnanců TS, veřejnost má vstup do těchto prostor zakázán . Výdej jídel pro veřejnost je omezen pouze do jídlonosičů a menu boxů a to pouze na základě předchozí telefonické domluvy se zaměstnanci provozu na tel. číslech : 777 794 040 nebo 607 640 543.

Ostatní činnosti jako je svoz odpadů, plastů, papíru zůstávají beze změn.

 

Rozmisťování kontejnerů pro jarní úklid nadále probíhá dle schváleného harmonogramu. V případě pokud bude nutné kontejner na odpad přistavit zpět na místo určení a to například z důvodu přeplnění kontejneru, nebo jiných oprávněných důvodů, kontaktujte prosím zaměstnance TS na tel. č. 777 712 090.

 

Ing. Gaizura Pavel