Opatření proti šíření onemocnění COVID-19

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s vydaným usnesením Vlády České republiky Vás zdvořile žádáme o nahrazení osobního kontaktu na městském úřadě písemným, elektronickým či telefonickým, a to ve všech případech, kdy je to možné. Dokumenty na podatelnu Městského úřadu ve Velké Bíteši zasílejte především prostřednictvím datové schránky (67zb7hf), elektronickou cestou na adresu: podatelna@vbites.cz, případně písemně na adresu Městského úřadu ve Velké Bíteši,  masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš. Dále můžete dokumenty, které jsou určeny na podatelnu městského úřadu, vhodit k vyřízení do označené schránky v zádveří městského úřadu.

Pokladna Městského úřadu ve Velké Bíteši rovněž upřednostňuje bezhotovostní platby, které je možné zasílat převodem na bankovní účet města Velká Bíteš: 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky, a.s..
Během osobní návštěvy městského úřadu prosíme občany o dodržování těchto nařízení:

  • dvoumetrový odstup mezi sebou
  • nošení roušky (zakrytá ústa i nos)
  • použití dezinfekce u vstupních dveří

Městský úřad Velká Bíteš zůstává pro veřejnost otevřen následovně:
Pondělí 08:00 - 11:00 hodin a 14:00 - 16:00 hodin
Středa 08:00 - 11:00 hodin a 14:00 - 16:00 hodin

Děkuji za pochopení.

Ing. Milan Vlček
v. r. starosta města