POMOC V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU - zásobování obyvatel a organizací města ochrannými prostředky /stav k 23.3.2020/

Pro zabezpečení obyvatel a organizací města ochrannými prostředky byla městem Velká Bíteš přijata tato opatření.

- 18.3.2020 město obdrželo od společnosti STERIS AST CZ s.r.o., Průmyslová zóna Košíkov 80, Velká Bíteš dar, sestávající z 10.000 ks ochranných roušek a 120 ks speciálně upravených roušek, následně byl proveden jejich závoz do Polikliniky Velká Bíteš pro potřeby zaměstnanců a lékařů polikliniky a personálu domova důchodců, městské policie, zásahové jednotky SDH, pracovníků městského úřadu a České pošty s.p.

- 18.3.2020 byla zahájena distribuce ochranných roušek obyvatelům města Velká Bíteš prostřednictvím městské policie a obyvatelům městských částí prostřednictvím městské policie a předsedů osadních výborů

- od 19.3.2020 do 21.3.2020 město obdrželo dar

110 ks ochranných textilních roušek od firmy čalounictví Čalounictví Mladý – Litas s.r.o., Tasov 87

200 ks ochranných textilních roušek od firmy DIAMOND DESIGN - INTERMEZZI s.r.o., Vlkovská 107, Velká Bíteš

60 ks ochranných textilních roušek od firmy BEMATECH, s.r.o., Košíkov 76, Velká Bíteš

Textilní roušky byly bezprostředně po uskutečněných dílčích dodávkách distribuovány na pracoviště Polikliniky Velká Bíteš, městského úřadu a dalších organizací města.

- od 19.3.2020 do 23.3.2020 město objednalo

1000 ks ochranných textilních roušek od firmy DIAMOND DESIGN - INTERMEZZI s.r.o. Vlkovská 107, Velká Bíteš

1000 ks ochranných textilních roušek od firmy Nábytek Pohoda s.r.o., K Pernštejnu 625, Bystřice nad Pernštejnem

1000 ks ochranných textilních roušek od firmy Kamila Bittnerová, Výroba oděvů, Benešovo náměstí 449, Křižanov

Textilní roušky budou po obdržení městem distribuovány zejména organizacím města, část z nich pak seniorům ve městě a městských částech.

- 23.3.2020 byl proveden závoz další části jednorázových roušek do Polikliniky Velká Bíteš pro potřeby zaměstnanců a lékařů polikliniky a personálu domova důchodců, dále pak předání omezeného množství jednorázových roušek prodejnám potravin, zeleniny a drogistického zboží ve městě.

Nad rámec dodávek zajištěných městem byly k 23.3.2020 darovány poliklinice a domovu důchodců dalšími jednotlivci, firmami a spolky, a to bítešskými i mimobítešskými, ochranné textilní roušky o počtu cca 750 ks. Dále pak bylo dodáno na domov důchodců prostřednictvím Kraje Vysočina 5 respirátorů FFP2, 50 ks roušek a 6l lihu

Všem dárcům textilních roušek, zejména pak těm, kteří podpořili bítešskou polikliniku a domov důchodců, bych touto cestou chtěl poděkovat za jejich obětavost a podporu města v tomto mimořádném období.

Ing. Milan Vlček, starosta města