Opatření a pomoc v období nouzového stavu ve Velké Bíteši

thumb Starosta2

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice a mimořádnými opatřeními, týkající se ochrany zdraví obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a následného šíření onemocnění COVID 19 vás informuji o opatření, které přijalo vedení města Velká Bíteš ve spolupráci s Oblastní Charitou Žďár nad Sázavou a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o.

 

 

 Od středy 18.3.2020 je pro občany Velké Bíteše a jejich místních částí zřízena služba

POMOC V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU

 

1) bezplatná pomoc seniorům ve věku 70+ a dále všem osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc s nákupem potravin a léků

2020-03-17a plakatSlužbu zajišťuje Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Informace o službě najdete na internetových stránkách www.zdar.charita.cz

Kontaktní osobou je p. David Filip, DiS, tel. 777 755 658, email david.filip@zdar.charita.cz

Objednávky služeb od občanů budou prozatím přijímány pouze ve dnech pondělí - pátek,  od 08:00 do 16:00 hodin. Objednávky provedené od 08:00 do 10:00 budou vyřízeny ještě během téhož dne.

Úhrada za nákup bude provedena objednatelem služby v hotovosti. V případě nákupu léků bude při objednávce dohodnut způsob předání elektronického receptu od objednatele služby.

V případě většího zájmu občanů o uvedené služby budou do koordinace objednávek zapojeny Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.

  

2) bezplatná pomoc všem občanům města, kteří potřebují pomoci v současné složité situaci s jednorázovým nákupem zboží mimo potraviny a léky

Službu zajišťují Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.

Kontaktní osobou je Ing. Pavel Gaizura, jednatel společnosti, tel. 777 949 128, e-mail info@tsvb.cz

Objednávky služeb od občanů budou přijímány pouze ve dnech pondělí – pátek, od 07:00 do 14.00 hodin

 

Současně bych vás chtěl informovat, že vedení města obdrželo dnešního dne dar od společnosti STERIS AST CZ, s.r.o., a to v podobě respirátorů a ochranných roušek pro potřeby obyvatel a složek města. Z tohoto důvodu bude 

 

od čtvrtka 19.03.2020  do úterý 31.03.2020

vždy od pondělí do pátku

dopoledne od 10:00 do 12:00 hodin

odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin

 

na služebně Městské policie Velká Bíteš na nádvoří za objektem Technických služeb Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 88, prováděn jednorázový  výdej ochranných roušek pro obyvatele v počtu kusů pro domácnost takto:

domácnost o počtu 1-2 osob:                 3 ochranné roušky

domácnost o počtu 3-4 osob:                 5 ochranných roušek

domácnost o počtu 5-6 osob:                 8 ochranných roušek

domácnost o počtu 7 a více osob:          9 ochranných roušek

 

Ing. Milan Vlček

starosta města