Informace o městě

Opatření proti šíření onemocnění COVID-19

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s vydaným usnesením Vlády České republiky Vás zdvořile žádáme o nahrazení osobního kontaktu na městském úřadě písemným, elektronickým či telefonickým, a to ve všech případech, kdy je to možné. Dokumenty na podatelnu Městského úřadu ve Velké Bíteši zasílejte především prostřednictvím datové schránky (67zb7hf), elektronickou cestou na adresu: podatelna@vbites.cz, případně písemně na adresu Městského úřadu ve Velké Bíteši,  masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš. Dále můžete dokumenty, které jsou určeny na podatelnu městského úřadu, vhodit k vyřízení do označené schránky v zádveří městského úřadu.

Číst více...

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020

Dne 30. dubna 2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 490, ze kterého plyne, že s účinností od 11. května 2020 bude možno konat svatební obřady do 100 osob. Usnesení vlády bylo publikováno dne 1. května 2020 ve Sbírce zákonů pod č. 223/2020 Sb. (dostupné zde https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ ).

 

docDetailní informace v přiloženém dokumentu.

Opatření proti šíření onemocnění COVID-19

StarostaVážení spoluobčané,

v souvislosti s vydaným usnesením Vlády České republiky ze dne 07.09.2020 č. 909 Vás zdvořile žádáme o nahrazení osobního kontaktu na městském úřadě písemným, elektronickým či telefonickým, a to ve všech případech, kdy je to možné. Dokumenty na podatelnu Městského úřadu ve Velké Bíteši zasílejte především prostřednictvím datové schránky (67zb7hf), elektronickou cestou na adresu: podatelna@vbites.cz, případně písemně na adresu Městského úřadu ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš. Dále můžete dokumenty, které jsou určeny na podatelnu městského úřadu, vhodit k vyřízení do označené schránky v zádveří městského úřadu.

Číst více...

TSVB - Sběrný dvůr znovu otevřen

Vážení spoluobčané.

Sběrný dvůr se po krátké přestávce znovu otevírá a provozní doba se vrací do původní podoby.

!! Zahájení provozu od 15.4.2020 !!

Ing. Gaizura Pavel

Koordinace pomoci během pandemie v rámci ORP Velké Meziříčí

Vážení spoluobčané,

kromě probíhající pomoci Oblastní Charity Žďár nad Sázavou bítešským občanům při nákupu potravin a léků v současném období nouzového stavu, obdrželo vedení města v samém závěru minulého týdne nabídku obdobných služeb pro své občany, a to včetně pomoci při šití textilních roušek,  rovněž  od koordináta sociálních služeb města Velké Meziříčí pana Pavla Oulehly.    

V příloze přikládáme souhrnné informace pana Oulehly, týkající se nabízené spolupráce.

Číst více...

POMOC V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU - zásobování obyvatel a organizací města ochrannými prostředky /stav k 23.3.2020/

Pro zabezpečení obyvatel a organizací města ochrannými prostředky byla městem Velká Bíteš přijata tato opatření.

- 18.3.2020 město obdrželo od společnosti STERIS AST CZ s.r.o., Průmyslová zóna Košíkov 80, Velká Bíteš dar, sestávající z 10.000 ks ochranných roušek a 120 ks speciálně upravených roušek, následně byl proveden jejich závoz do Polikliniky Velká Bíteš pro potřeby zaměstnanců a lékařů polikliniky a personálu domova důchodců, městské policie, zásahové jednotky SDH, pracovníků městského úřadu a České pošty s.p.

Číst více...

Jednorázový výdej ochranných roušek pro obyvatele

od čtvrtka 19.03.2020  do úterý 31.03.2020,

vždy od pondělí do pátku

dopoledne od 10:00 do 12:00 hodin

odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin,

 

na služebně Městské policie Velká Bíteš na nádvoří za objektem Technických služeb Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 88, bude prováděn jednorázový  výdej ochranných roušek pro obyvatele v počtu kusů pro domácnost takto:

domácnost o počtu 1-2 osob:                 3 ochranné roušky

domácnost o počtu 3-4 osob:                 5 ochranných roušek

domácnost o počtu 5-6 osob:                 8 ochranných roušek

domácnost o počtu 7 a více osob:          9 ochranných roušek