Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - svatby