Nová opatření v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19

Od 19. března 2020 od 00.00 hod. se dle usnesení vlády zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Od 19. března 2020 od 00.00 hod je zakázána všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách pohyb v čase mezi 10.00 a 12.00 hod. s výjimkou osob nad 65 let.

Od 19. března 2020 od 00.00 hod je tzv. ,,pendlerům“ nařízen omezený pohyb na území ČR, a to pouze na nezbytně nutné potřeby s výjimkou:

  • nezbytné cesty za rodinou či osobami blízkými
  • cesty nutné k zajištění potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
  • pohyb v přírodě
  • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí

Dále ministr zdravotnictví zrušil výjimku ze zákazu návštěv ze zdravotnických zařízení pro otce, kteří chtějí být doprovodem u porodu. Platné výjimky najdete v mimořádném opatření MZ ČR. 

 

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/