Informace o městě

Mimořádná opatření (23.09.2020)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření k vývoji okolo viru COVID-19.

Číst více...

Mimořádná opatření (16.09.2020)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření k vývoji okolo viru COVID-19.

Číst více...

Nová opatření v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19

Od 19. března 2020 od 00.00 hod. se dle usnesení vlády zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Od 19. března 2020 od 00.00 hod je zakázána všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách pohyb v čase mezi 10.00 a 12.00 hod. s výjimkou osob nad 65 let.

Od 19. března 2020 od 00.00 hod je tzv. ,,pendlerům“ nařízen omezený pohyb na území ČR, a to pouze na nezbytně nutné potřeby s výjimkou:

  • nezbytné cesty za rodinou či osobami blízkými
  • cesty nutné k zajištění potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
  • pohyb v přírodě
  • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí

Dále ministr zdravotnictví zrušil výjimku ze zákazu návštěv ze zdravotnických zařízení pro otce, kteří chtějí být doprovodem u porodu. Platné výjimky najdete v mimořádném opatření MZ ČR. 

 

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/

Informace k infekci koronavirem COVID-19 (aktualizováno 16. 3. 2020)

Infolinka SZU_k_epidemii_COVID-19

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob (16. 3. 2020.)

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

pdfKrizové opatření o zákazu volného pohybu osob

 

Číst více...

Informace MV ČR ke koronaviru ve vazbě na sňatečné obřady

S ohledem na vyhlášení  nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

 

Pokud dojde ke snížení počtu osob na těchto akcích platí zákaz automaticky i pro sňatečné obřady, pokud by příslušné mimořádné opatření nestanovilo jinak.

  

Odbor správní MěÚ Velká Bíteš