Informace o městě

Aktuální informace k očkování u praktických lékařů

2021-03-23a-ockovani

Z pozice vedení města jsme Vám v minulé zprávě tlumočili, že praktičtí lékaři ve Velké Bíteši (MUDr. Horek, MUDr. Holotík a MUDr. Dřínková) registrují k očkování pacienty starší 70 let a rovněž pacienty mladší s chronickým onemocněním, ovšem doposud s tím, že nemají k dispozici vakcíny a neznají termín jejich dodání. Z daných důvodů praktičtí lékaři prozatím nedoporučují, aby občané, kteří jsou již přihlášení v centrálním registračním systému, svou registraci v CRS nyní rušili.

Byť jistě takové sdělení plně zapadne do kontextu „celorepublikové očkovací strategie“, dočetli jste v rozpacích, co si z toho konkrétního vzít? Vždyť přece víte, že někde se u praktiků již očkuje. Byli oni šikovnější? Měli šikovnější vedení obce? Nacházejí se v šikovnějším kraji? Ani jedno z toho!

Vysvětlení je v nastavení systému distribuce vakcín, nás se týká přidělování do zapojených ordinací praktiků prostřednictvím Kraje Vysočina.      

Kraj Vysočina je připravený, má vybudovaná očkovací centra, do systému očkování je zapojeno i velké množství ordinací praktických lékařů. Dál už není nic k divení - nejsou vakcíny! Pro praktické lékaře je systém nastaven tak, že každá ordinace dostane POUZE 100 ks vakcín. Všichni stejně bez ohledu na množství u nich registrovaných a potřebných pacientů! Pro srovnání, zde v Bíteši je např. jen v jedné ordinaci předregistrováno cca 400 potřebných osob. Pořadí dodání oněch 100 ks vakcín ordinacím je dáno datem jejich začlenění v krajském registru. Až se všem těmto zapojeným ordinacím vydodá první kolo, pojede se další.

Taky Vám to časově dobře nevychází? Proto opravdu alespoň prozatím respektujte apel praktických lékařů ze začátku dnešní informace - kdo už je registrován v centrálním registračním systému a je schopen se sám nebo s pomocí rodinných příslušníků dopravit do vybraného očkovacího centra, svou registraci zatím nerušte. Alespoň prozatím vypadá, že půjde o rychlejší způsob, jak očkování dosáhnout.

Jakmile budeme mít jakékoliv nové zprávy, budeme Vás obratem informovat. Stejně tak Vám individuální konzultaci vždy poskytne Váš praktický lékař. 

Pobočka České spořitelny ve Velké Bíteši je pro Vás i nadále v provozu

2021-02-15a-ceska sporitelna

Vážení spoluobčané, vážení klienti,

 

pobočka Velká Bíteš na Masarykově náměstí 7 bude od 1. dubna 2021 v provozu bez pokladny.

Vybírat a vkládat hotovost u nás budete moci i dál – v pobočkovém bankomatu dostupném 24 hodin denně. Instalaci bankomatu pro vklad hotovosti připravujeme. Budete-li potřebovat pomoc při jeho obsluze, naši bankéři Vám ochotně poradí.

Pokud je pro Vás příjemnější pokladní přepážka s obsluhou, veškeré vklady i výběry peněz i veškeré operace se vkladní knížkou vyřídíte v naší pobočce Velké Meziříčí, Náměstí 22/24.

Všechny ostatní bezhotovostní a poradenské služby pobočky Velká Bíteš zachováme beze změny a v nezměněné otevírací době, kterou si můžete kdykoli ověřit na webových stránkách České spořitelny (www.csas.cz/pobocky).

  

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Česká spořitelna

Možnost očkování u praktických lékařů

2021-03-23a-ockovaniOd 01. 03. 2021 je možné očkování proti Covid 19 dvojím způsobem, a to cestou očkovacích center nebo u  příslušného praktického lékaře. Ve Velké Bíteši jsou aktuálně do systému očkování zapojeny ordinace MUDr. Svatopluka Horka, MUDr. Oldřicha Holotíka a MUDr. Evy Dřínkové. Občané, kteří budou mít zájem o možnost očkování u svého praktického lékaře, nesmí být již sami zaregistrovaní v centrálním registračním systému. Resp. musí nejprve tuto registraci zrušit na telefonním čísle 1221 (INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU) a teprve poté se registrovat u svého praktického lékaře.  Momentálně se v souladu s vládními nařízeními jedná o pacienty starší 70 let, ale i o pacienty mladší s chronickým onemocněním – plic, srdce, s cukrovkou nebo obezitou. 

Pro konkrétní dispozice (způsob registrace, vhodnost pro očkování, kontakty apod.) doporučujeme individuálně sledovat web (www.poliklinikabites.cz; www.ordinace-vbites.cz;) anebo fcb stránky jednotlivých lékařů, neboť v současné době tito ještě nemají příslušné vakcíny k dispozici a termín jejich dodání je doposud neznámý. Z tohoto důvodu, tedy vzhledem k časové i množstevní nejistotě dodávek vakcín, prozatím praktičtí lékaři nedoporučují, aby občané již přihlášení v centrálním registračním systému svou registraci nyní rušili.

Česká pošta - Velká Bíteš - 20.03.2021 uzavřena

Vážení spoluobčané,

 

pobočka České pošty ve Velké Bíteši bude v sobotu 20.03.2021 z technických důvodů uzavřena.

 

Děkujeme za pochopení

Pozvání na RODINÁŘE Kraje Vysočina

2021-03-11a-rodinareJak se to stane, že dva zamilovaní se po čase dostanou do fáze, kdy si nerozumí, nechápou se, nepřitahují se a spíše se vzájemně odmítají?

Dá se partnerská krize ustát? Jak ovlivní vztah? A může přinést do vztahu i nějaká pozitiva?

Odpovědi s námi pojďte hledat v dalším RODINÁŘI Kraje Vysočina:

Číst více...

Aktuální informace k placenému stání motorových vozidel ve Velkém Meziříčí

Číst více...

Dočasná redukce autobusových spojů v Kraji Vysočina platná od 7. 3. 2021

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci dojde s platností od 7. 3. 2021 k dalším redukcím autobusových spojů z důvodu vydaných vládních opatřeních.

Již zavedené redukce od 9. 1. 2021 zůstávají v platnosti. Jedná se zejména o částečné omezení víkendové dopravy a posilových spojů.

Nová omezení ve veřejné dopravě od 7. 3. 2021 se týkají zavedení prázdninového režimu a částečného omezení dopravy na páteřních linkách, zejména pak v relaci Jihlava – Brno v pracovní dny. V níže uvedeném seznamu linek s redukcemi není zohledněn prázdninový režim.

Číst více...