Informace o městě

Používejte datovku a dělejte, co vás baví.

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

2022-11-11a datovka

V.A.S. - Pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Velké Bíteši

kohoutek

Oznamujeme Vám, že ve dnech od 21. až 30. listopadu 2022 proběhne pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Velké Bíteši, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

Stanovení přechodné úpravy provozu - Hybešova

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.: II/395, II/602, I/37, II/399, III/3991 a místní komunikace v k.ú. Velká Bíteš

v místě: uzavírky a objížďky

termín: 7.11. 2022 - 11.11. 2022

důvod: uzavírka silnice II/395 Velká Bíteš Hybešova ul. v rámci stavby vodovodu

 

Číst více...

Oznámení o návrhu přechodné úpravy provozu - propojení Lánic a Vlkovské

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace p.č. 2288/1 a p.č.2288/2 v k.ú. Velká Bíteš

v místě: místní komunikace – propojení ulic Vlkovská a Lánice ve Velké Bíteši

termín: od 30.12. 2022

důvod: organizace dopravy ve městě Velká Bíteš

 

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu - Na Výsluní

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.: III/3928 a II/602 v k.ú. Velká Bíteš místní komunikace Na Výsluní ve Velké Bíteši

v místě: uzavírky silnice III/3928 v ulici Rajhradské ve Velké Bíteši

termín: 10.10. 2022 - 31.10. 2022

důvod: Rozšíření uzavírky silnice III/3928 Rajhradská – Rekonstrukce náspu

 

Číst více...

Milostivé léto II

Jak se zbavit exekuce?

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,- Kč (1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?

Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021.

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem.

JISTINA

Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,- Kč.

Jaký je postup?

Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.

Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II.

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30. listopadu 2022.

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč).

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. Např. na organizaci Člověk v tísni.

www.milostiveleto.cz

bezplatná linka: 770 600 800

 

______________________________________

* VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast.

 

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení na ulici Vlkovská

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.: III/3791 v km 1,050 – 0,870 v k.ú. Velká Bíteš

v místě: ulice Vlkovská Velká Bíteš

termín: 7.10.2022 – 30.10. 2022

důvod: stavba připojení k silnici – Centrum obchodu a služeb

 

Číst více...