Informace o městě

Krátkodobé uzavírky silnice – cyklistický závod

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje krátkodobé uzavírky silnic II. a III. třídy v územním obvodu ORP Velké Meziříčí, v rámci konání cyklistického závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, na silnici č.: II/602, III/3791, II/390, II/395, v k.ú.: Velká Bíteš, Březské, Vlkov, Osová Bítýška, Záblatí, Ruda, Bezděkov, Nové Sady, Košíkov, Ludvíkov.

Termín: neděle 27.3. 2022

12:00 (start Velká Bíteš náměstí – Přibyslavice- Domašov)

13:30 (Ludvíkov-Košíkov-Velká Bíteš)
14:30 (Velká Bíteš-Vlkov-Osová Bítýška-Velká Bíteš 3x)

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.: III/3928, II/602, II/399 a místní komunikace v k.ú. Velká Bíteš

v místě: Uzavírky silnice III/3928 v ulici Rajhradské ve Velké Bíteši a na objízdné trase

termín: 1.4. 2022 - 30.7. 2022

důvod: Stavba opravy silnice III/3928 – Rekonstrukce náspu Outulný VHS spol. s r.o.

Číst více...

PČR - Nebezpečí při užívání návykových látek

policieKRAJ VYSOČINA – V případech užívání drog je osud samotného uživatele téměř stejný. Představuje velmi nebezpečný a někdy dokonce i smrtící příběh dané osoby. Na počátku užívání drog se cítí osoba dobře. S prohlubující se závislostí se ale zvyšuje i množství užívané drogy a to je stále více finančně nákladné. Uživatelé drog získávají na počátku peníze prodejem vlastních věcí, následně prodávají věci svých příbuzných nebo kamarádů. Poté začínají peníze získávat prodejem věcí, které odcizí a páchají zejména majetkovou trestnou činnost. Následuje opuštění místa svého bydliště, ať už dobrovolné nebo nucené ze strany okolí.

Číst více...

PČR - Preventivní informace pro občany Ukrajiny na území ČR

policieKRAJ VYSOČINA - Policie České republiky se v návaznosti na vývoj situace na Ukrajině velmi intenzivně věnuje zajištění agendy ukrajinských uprchlíků. Kromě snahy o co nejrychlejší zpracování pobytové agendy považujeme za důležitou dostatečnou informovanost osob, kteří na území České republiky hledají pomoc.

Nepřehledné situace a nejistoty se velmi často snaží v obdobných situacích zneužívat různí podvodníci. Za úplatu je například nabízeno urychlení vyřízení potřebné administrativy nebo zprostředkování zaměstnání. Cizincům mohou v neznámém prostředí chybět informace o tom, že je pobytová agenda, registrace ke zdravotnímu pojištění i registrace v systému Úřadu práce poskytována zcela zdarma. Objevit se však mohou i případy nabídek na zprostředkování lukrativní práce, které v důsledku vedou k donucení k poskytování sexuálních služeb, otrocké práci nebo jiné protiprávní činnosti a další obdobné postupy osob, které se snaží z tíživé situace, často protiprávně, těžit.

Číst více...

Částečná uzavírka – omezení provozu začátkem dubna

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Místní komunikace:  Velká Bíteš, U Stadionu

Místo: SOU Tiraye – Dětská psychiatrická nemocnice

Důvod: Budování kanalizace

Termín: cca začátkem dubna, termín bude upřesněn

Doba omezení provozu: cca 1 týden

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Kostelní, Hrnčířská ve Velké Bíteši 

v místě: v blízkosti mateřské školy 

termín: 1.4.2022 - 24.5.2022

důvod: přestavba MŠ Velká Bíteš - příjezd vozidel stavby

Číst více...

Kraj Vysočina - Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva

Vážení občané,

Město Velká Bíteš bylo dnešním dnem informováno z Kraje Vysočina o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva níže uvedenými dokumenty.

pdfDopis od Kraje Vysočina

pdfPříloha