Informace o městě

Stanovení přechodné úpravy provozu - Na Výsluní

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.: III/3928 a II/602 v k.ú. Velká Bíteš místní komunikace Na Výsluní ve Velké Bíteši

v místě: uzavírky silnice III/3928 v ulici Rajhradské ve Velké Bíteši

termín: 10.10. 2022 - 31.10. 2022

důvod: Rozšíření uzavírky silnice III/3928 Rajhradská – Rekonstrukce náspu

 

Číst více...

Milostivé léto II

Jak se zbavit exekuce?

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,- Kč (1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?

Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021.

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem.

JISTINA

Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,- Kč.

Jaký je postup?

Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.

Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II.

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30. listopadu 2022.

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč).

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. Např. na organizaci Člověk v tísni.

www.milostiveleto.cz

bezplatná linka: 770 600 800

 

______________________________________

* VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast.

 

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení na ulici Vlkovská

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.: III/3791 v km 1,050 – 0,870 v k.ú. Velká Bíteš

v místě: ulice Vlkovská Velká Bíteš

termín: 7.10.2022 – 30.10. 2022

důvod: stavba připojení k silnici – Centrum obchodu a služeb

 

Číst více...

EG.D, a.s. - vypnutí el. Krokočín, Stanoviště, Košíkov, Ludvíkov, Zbraslav, Zálesná Zhoř, Újezd u Rosic

Odstávka energie

Dne: 22.09.2022 od 07:30 do 22.09.2022 15:00

Obce: 

Krokočín
Stanoviště
Košíkov
Ludvíkov
Zbraslav
Zálesná Zhoř
Újezd u Rosic

 

Vypnutá oblast: 

bez napětí bude celá obec Košíkov bez napětí bude celá obec Ludvíkov bez napětí bude celá obec Újezd u Rosic bez napětí bude celá obec Stanoviště bez napětí bude celá obec Zálesná Zhoř včetně chatové oblasti bez napětí bude celá obec Krokočín + Krokočín Samota Burian Odběratelská trafostanice Stanoviště Fve Joka (č. 70001381) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ Odběratelská trafostanice Stanoviště BPE (č. 703373) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ Odběratelská trafostanice Košíkov Ag Foods (č. 201327) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

 

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

 

Číst více...

Úplná uzavírka silnice č. II/379 v k.ú. Křoví z důvodu rekonstrukce

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: Silnice č. II/379 v k.ú. Křoví v úseku mezi křižovatkami se silnicí č. III/3794, III/3795 a č. III/3792, bude úplně uzavřena v rámci stavby rekonstrukce silnice. Křižovatka silnice č. II/379, III/3794 a III/3795, z obce Křoví na Křižínkov a na Deblín bude průjezdná.

v místě: mezi křižovatkami Vlkov-Velká Bíteš a Křoví-Tišnov-Křižínkov-Velká Bíteš

termín

5.9.2022 - 18.10.2022

důvod: rekonstrukce komunikace

 

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu - Hody - Velká Bíteš

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.: II/602 Pod Hradbami, II/395 Hybešova, II/379 Na Valech, III/3791 Vlkovská, ve Velké Bíteši místní komunikace: Kostelní, Nám. Osvobození, Hrnčířská, Masarykovo Náměstí, Lánice, Za Potokem, ve Velké Bíteši

v místě: ve středu města Velké Bíteše

termín

7.9.2022 16.30 – 18.30 hod (stavění máje)
9.9.2022 17.00 – 11.9.2022 24.00 hod (hodová zábava)
14.9.2022 13.30 – 18.30 hod (kácení máje)

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci tradičních Bítešských hodů 2022

 

Číst více...

Vývoz digestátu z BPS

Vážení občané,

společnost B-BIO s.r.o oznamuje, že v průběhu následujících dní dojde k vývozu digestátu z BPS Velká Bíteš.

Čas potřebný na vývoz digestátu je odhadován na 4-5 dní. V případě nepřízně počasí se může doba vývozu měnit.

 

Děkuji za pochopení

 

S pozdravem

Radúz Šrom

B-BIO s.r.o.