Informace o městě

HaPe Skalička Tour 2017

Změřte své cyklistické dovednosti na HAPE SKALIČKA TOUR
Spolek HaPe sport spolu s obcí Skalička u Tišnova pořádá v sobotu 17. června 2017 netradiční závod horských kol. Vítání jsou všichni s kladným vztahem ke kolu – děti, příležitostní cyklisti i opravdoví cyklističtí fanatici.

Číst více...

Starostka městyse Křižanova vyhlašuje konkursní řízení

Starostka městyse Křižanova

vyhlašuje

 

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové organizace

U Školy 321, 594 51 Křižanov

 

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
 přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy
 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem (včetně funkčního zařazení)
 strukturovaný profesní životopis
 koncepci rozvoje a řízení školy
 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu nejdéle do 22. 5. 2017 nejdéle do 12.00 hod. na adresu:
Městys Křižanov, Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov.
Ředitel/ka školy bude jmenován/jmenována na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce od 1. 9. 2017.
Obálku označit: Konkurs ZŠ/MŠ KŘIŽANOV - NEOTVÍRAT!

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2017 - PROGRAM

hody-2017

STŘEDA 6. ZÁŘÍ – STŘEDA 13. ZÁŘÍ 2017

Klub kultury Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš pro Vás připravil program letošních Tradičních bítešských hodů, které se uskuteční od středy 6. září do středy 13. září.
Rádi bychom Vás zejména pozvali na narozeninový koncert Petra BENDE s jeho hosty. Petr BENDE oslaví v pátek 8. září, na hodech svým večerním koncertem 20 let hudební kariéry a také své významné životní jubileum.

Číst více...