Informace o městě

Pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Velké Bíteši

kohoutekve dnech od 21. až 31. května 2018 proběhne pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Velké Bíteši, během kterého může dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

Číst více...

Energetická společnost E.ON spolupracuje s městem Velká Bíteš

eon smart1

2018-01-23

Energetická společnost E.ON zapůjčila městu Velká Bíteš na základě Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart City elektromobil Smart fortwo ed pro potřeby MěÚ.

Referenti městského úřadu si zapůjčený elektromobil vyzkouší při plnění svých pracovních činností pro město Velká Bíteš. Lze konstatovat, že se jedná o dopravní prostředek budoucnosti.

Vedení města děkuje společnosti E.ON za možnost vyzkoušení elektromobilu. 

 

 

 

 

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí - rozšíření úředních hodin

2018-02-12 

INFORMACE

 

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí

 

Vážení občané,

 

dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V letošním roce bude končit lhůta pro podání daňových přiznání v úterý dne 3. dubna 2018.

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Velké Meziříčí

odbor dopravy a silničního hospodářství

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉPOVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

Číst více...

Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

Číst více...

Kde je odstávka nebo havárie? Dostávejte aktuální zprávy do mobilu nebo e-mailu

Informace pro zákazníky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

 

Vážení zákazníci,
připravujeme pro Vás novou zají-mavou službu. Věříme, že zlepší celkovou komunikaci s Vámi, našimi odběrateli. Tato novinka v případě Vašeho zájmu umožní Vás aktuálně a bezplatně infor-movat o odstávkách a haváriích na vodovodní, případně kanali-zační síti v místě Vašeho bydliš-tě nebo dalších odběrných mís-tech, do nichž Vám naše dodává společnost pitnou vodu a zajišťu-je odvádění odpadních vod.

Číst více...