Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Informace o městě

  Oznámení MUDr. Zdeňky Janouškové

  Od 1. ledna 2016 přebírá péči o pacienty MUDr. Zdeňky Janouškové MUDr. Eva Dřínková
  Masarykovo nám 6, Velká Bíteš 595 01, tel. 727 912 628

  ordinační doba:

  PO, ÚT   7.00 – 10.00 h. pro akutní, 10.00 – 12.00 h. pro objednané
  ST         13.00 – 18.00 hod.
  ČT, PÁ    7.00 – 10.00 h. pro akutní, 10.00 – 12.00 h. pro objednané

  HaPe Skalička Tour 2017

  Změřte své cyklistické dovednosti na HAPE SKALIČKA TOUR
  Spolek HaPe sport spolu s obcí Skalička u Tišnova pořádá v sobotu 17. června 2017 netradiční závod horských kol. Vítání jsou všichni s kladným vztahem ke kolu – děti, příležitostní cyklisti i opravdoví cyklističtí fanatici.

  Číst více...

  Starostka městyse Křižanova vyhlašuje konkursní řízení

  Starostka městyse Křižanova

  vyhlašuje

   

  na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

  konkursní řízení

  na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

  Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové organizace

  U Školy 321, 594 51 Křižanov

   

  Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.
  Písemně zašlete:
   přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
   výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
   doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy
   doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem (včetně funkčního zařazení)
   strukturovaný profesní životopis
   koncepci rozvoje a řízení školy
   písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
  Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu nejdéle do 22. 5. 2017 nejdéle do 12.00 hod. na adresu:
  Městys Křižanov, Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov.
  Ředitel/ka školy bude jmenován/jmenována na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce od 1. 9. 2017.
  Obálku označit: Konkurs ZŠ/MŠ KŘIŽANOV - NEOTVÍRAT!

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.